Project

ARC 19: Complex 220 sociale woningbouw Pijnacker – Ibelings van Tilburg architecten

Architectuur

ARC 19: Complex 220 sociale woningbouw Pijnacker – Ibelings van Tilburg architecten
Beeld Petra Appelhof

Op een vrijgekomen locatie wilde woningcorporatie Rondom Wonen uit Pijnacker 63 kleinere, betaalbare huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens neerzetten. Ibelings Van Tilburg is er in geslaagd om binnen budget geen 63 maar 66 kwaliteitsvolle en mooie woningen te ontwerpen waar niet aan af te zien is dat het om sociale woningbouw gaat. De drie nieuwe appartementengebouwen van Complex 220 zijn bovendien CO2-neutraal.

Toelichting Ibelings van Tilburg architecten –  De 66 woningen zijn verdeeld over drie identieke appartementengebouwen. De drie identieke woonblokken bevatten elk 22 woningen, waarvan 15 driekamerwoningen en 7 tweekamerwoningen.

De entree van elk gebouw wordt gevormd door een aangename centrale hal. De entreehal heeft een vide over de volledige hoogte en wordt geflankeerd door twee trappenhuizen die overal in de hal zorgen voor daglicht en aan twee kanten van het bouw uitzicht geven op de omgeving. Om de drie gebouwen een eigen identiteit en uitstraling te geven, heeft elke entreehal over de volle hoogte een eigen kleur die van buiten goed zichtbaar is, zeker wanneer de hal ’s avonds verlicht is.

Beeld Petra Appelhof

Op de begane grond is in elk gebouw een gemeenschappelijke stalling voor fietsen en scootmobielen gecreëerd. Tevens is elke woning van voldoende bergruimte voorzien, waardoor berging op de begane grond overbodig werd. Door deze keuzes ontstond ruimte voor drie extra woningen.

De gevels van de drie appartementengebouwen zijn gemetseld in een lichtgele gemêleerde baksteen, waarin met dieper liggende bruin gemêleerde baksteen reliëfstroken zijn aangebracht. In de betonnen entreeluifel zijn met uitgespaarde letters de naam van elk gebouw zichtbaar.

Ook bijzonder zijn de ‘open glazen hoeken’ van de woonkamers op de hoek. Dit geeft deze woningen een ruim gevoel, veel daglicht en een riant uitzicht.

De compacte aanblik van de gebouwen wordt versterkt door de verhoogde dakrand, die ervoor zorgt dat de technische installaties op het dak niet zichtbaar zijn vanaf de straat en vanuit de twee andere gebouwen.

Beeld Petra Appelhof

De drie nieuwe appartementengebouwen van Complex 220 zijn CO2-neutraal. Naast beperking van het energieverbruik door vergaande isolatie van de gebouwschil, wordt dit bereikt door het resterende verbruik in te vullen met hernieuwbare energiebronnen, waarbij in dit geval een belangrijke rol is weggelegd voor aardwarmte. Rondom Wonen werkt samen met Ammerlaan The Green Innovator voor de levering van aardwarmte aan woningen, en ook de 66 woningen in dit project worden op deze wijze verwarmd en voorzien van warm tapwater.

Van een woningcorporatie mag worden verwacht dat ze hun sociale verantwoordelijkheid nemen, maar desniettemin verdient Rondom Wonen lof omdat de corporatie tegen de huidige stroom in sociale woningen durft te bouwen die ook nog eens kwaliteit hebben, zowel qua gebruik, duurzaamheid als uitstraling. Een tekort aan nieuwbouw en verkoop of vrije sectorverhuur van bestaand portfolio hebben het tekort aan sociale huurwoningen scherp doen oplopen, vooral voor starters en mensen met bescheiden inkomens. Samen met aannemer Van Wijnen Stolwijk heeft Ibelings Van Tilburg invulling gegeven aan de ambitie van Rondom Wonen door binnen de beperkte budgetten die gelden voor sociale woningbouw betaalbare huurwoningen te ontwerpen en bouwen van hoge kwaliteit qua leefbaarheid, architectuur en duurzaamheid.

Pijnacker Noord is een typische naoorlogse woonwijk: open bebouwing met veel licht, lucht en groen, van oudsher gericht op gezinnen. De afgelopen jaren heeft de wijk een flinke kwaliteitsinjectie gekregen, waarbij een van de doelstellingen was om te komen tot meer differentiatie in het woningbestand. Woningcorporatie Rondom Wonen heeft hieraan invulling gegeven door langs de Thorbeckelaan in Pijnacker Noord drie woongebouwen te realiseren met in totaal 66 kleinere, betaalbare huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens, geschikt voor jong en oud.

Met de invulling van deze al enige jaren braakliggende locatie zijn de straat en de buurt weer compleet gemaakt. Bovendien vormen de drie appartementengebouwen met hun vier woonlagen een verbindend element tussen de eengezinswoningen aan de ene zijde en de zes verdiepingen hoge flats aan de andere zijde.

Beeld Petra Appelhof

De open entree, de nadruk die in het ontwerp is gelegd op ruim uitzicht op de omgeving vanuit het trappenhuis en de woningen, terrasjes bij de woningen op de begane grond en balkons op de verdiepingen zijn allemaal elementen die communicatie tussen (wijk)bewoners en met de omgeving stimuleren. Door de gemeenschappelijke stalling voor fietsen en scootmobielen ontstaat op de begane grond een open en levendige plint die de sociale veiligheid bevordert.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Sav. Lohmanlaan, Schaepmanlaan, Troelstralaan 50-71
 • Plaats Pijnacker
 • Projecttitel Complex 220 sociale woningbouw, Pijnacker
 • Projectarchitect(en) Marc Ibelings en Tim schuijt
 • Medewerkers Marcel Vermeer, mart Gout en Andre Stolk
 • Adviseur constructie Wijcon Dordrecht
 • Aannemer Van Wijnen Stolwijk, Stolwijk
 • Samenwerkende architect bouwkundig tekenwerk: : LMV bouw+kundig, Capelle aan den IJssel
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 5.616 m² bvo
 • Programma 66 sociale huurwoningen van 45,5 en 60,6 m2 GO groot
 • Voorlopig ontwerp december 2016
 • Aanvang bouw december 2017
 • Oplevering februari 2019
 • Bouwsom inclusief installaties (€) € 5.090.000
 • Opdrachtgever Aannemer Van Wijnen Stolwijk namens, woningbouwcorporatie Rondom Wonen, Pijnacker
 • Ontwerpbureau Ibelings van Tilburg architecten, Capelle aan den IJssel

Locatie

Reageer op dit artikel