Project

Appartementencomplex Marepark in Nieuw Leyden

Geen categorie

De woonwijk Nieuw Leyden biedt de mogelijkheid aan nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. Dat dit kan leiden tot succesvolle projecten, getuigd het afgelopen najaar opgeleverde Marepark van Groos & Co architecten. Dit complex bestaat uit twee woongebouwen met in totaal zeventien appartementen en is het resultaat van een nieuwe samenwerkingsvorm tussen bewoners, procesbegeleider, architect en het uitvoerend bouwbedrijf.

Het Marepark is gebouwd volgens een vorm van mede-opdrachtgeverschap, hetgeen bijzondere eisen aan de organisatie stelt van zowel ontwerp- als bouwproces. In dit project werd de ontwikkeling van de appartementen gefaciliteerd door OntwerpJeWoning in de functie van ontwikkelaar/procesgeleider.

Groos & Co architecten assisteerde de toekomstige bewoners bij het ontwerp van de individuele woningen en voerde de regie over het integrale ontwerp van beide appartementsgebouwen. Vervolgens was Vink Bouw Nieuwkoop bereid de zeventien appartementen te realiseren. In het ontwerptraject speelden duurzaamheid en energie-efficiënte een belangrijke rol. Fore Installatie Adviseurs heeft daarom in samenwerking met OntwerpJeWoning en de vereniging van eigenaren, een eigen energiemaatschappij opgericht, waarbij onder andere bodemwarmte wordt gebruikt.

Een woning op maat

Het Marepark is een complex, bestaande uit twee kleinschalige gebouwen die gedragen worden door V-vormige kolommen. Deze kolommen tillen de volumes boven het maaiveld, waardoor het omringende park goed tot zijn recht komt. Onder het overstek zijn de parkeerplaatsen gerealiseerd. Het ontwerp van het Marepark is samen met de toekomstige kopers ontwerpen en uitgewerkt. Dit werd gedaan aan de hand van een aantal vooraf opgestelde spelregels, waarmee de balans tussen het collectieve en het individuele belang werd gewaarborgd.

Deze ‘collectief-particuliere’ aanpak gaf een organische samenhang tussen bouwvolume en woonprogramma. Dit in combinatie met het modulaire systeem van de gebouwstructuur maakt maatwerk mogelijk. De twee gebouwen van het Marepark kennen zodoende een grote verscheidenheid aan individuele verschillen.

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel Appartementencomplex Marepark in Nieuw Leyden
  • Toeleveranciers false
  • Voorlopig ontwerp 01-01-2011
  • Definitief ontwerp 01-01-2013
  • Aanvang bouw 26-02-2014
  • Oplevering 01-01-2013
Reageer op dit artikel