Project

ARC19: Buurtskap de Tuunen. Een verplaatsbare woonwijk – Faro architecten en La4Sale Landschapsarchitect

Stedenbouw

ARC19: Buurtskap de Tuunen. Een verplaatsbare woonwijk – Faro architecten en La4Sale Landschapsarchitect
Buurtskap de Tuunen in vogelvlucht beeld: La4Sale

Woningen te gast in het Landschap: Ingegeven door het huidig woning tekort en anticiperend op voorspelde demografische krimp ontwierpen FARO en La4Sale een wijk op Texel waar 100 sociale huurwoningen te gast zijn. Na 20 jaar kunnen ze verplaats worden. Het stedenbouwkundig plan voor een dorpsuitbreiding van Den Burg is opgevat als uitbreiding van het landschap ipv een nieuw uitbreidingswijkje aan het vorige uitbreidingswijkje.

Toelichting Faro en La4Sale – Buurtskap de Tuunen is een energieneutraal, circulair, sociaal en landschappelijk plan. Een nieuwe buurt bij Den Burg op Texel van 140 woningen op 7,5 hectare (18w/ha), waarvan 100 woningen tijdelijk te gast zijn. De woningen zijn geclusterd in een aantal erven, die een collectieve groene ruimte delen en samen in een nieuw openbaar landschap gebed zijn. In plaats van een sub-urbane uitbreiding vormt het plan zo een landschappelijk toevoeging.

Aanleg Tuunen

Op alle mogelijke manieren speelt het landschap de hoofdrol, de infrastructuur is licht, de huizen zijn duurzaam er is veel openbaar groen en daarnaast ook nog veel collectief groen. Het collectieve groen is rond een erf georganiseerd, waar samen met de bewoners invulling aan wordt gegeven. Voordat de mensen er gaan wonen zijn er al bijeenkomsten om dat in te vullen. Op termijn wordt het steeds landschappelijker als bij krimp woningen gaan verdwijnen, dan er staan nog 40 woningen op 7,5 ha (5,33w/ha)

In het stedenbouwkundig ontwerp borduren we met gebouwen op erven voort op de boerenlogica van een erf: ieder erf heeft een hoofdhuis en een flexibel aantal schuren en eventueel kassen.

Door uit te gaan van een lichte stedenbouw worden i.v.m. de tijdelijkheid nodeloze kosten vermeden en ontstaat tegelijk een gewenste landelijke sfeer. Passende, duurzame materialen en profielen worden in een beeldkwaliteitsplan beschreven. Ook voor het groen worden richtlijnen voor beplanting, oevers, ontsluiting, afscherming en meubilair gegeven om de gewenste sfeer te krijgen en gedeeld gebruik uit te lokken en te faciliteren.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Den Burg
 • Plaats Texel
 • Projecttitel Buurtskap de Tuunen – Een verplaatsbare woonwijk
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 7,5 ha
 • Programma 140 woningen - 14.000m2
 • Voorlopig ontwerp 2016
 • Definitief ontwerp 2017
 • Aanvang bouw 2018
 • Oplevering 2020
 • Opdrachtgever Gemeente Texel en Woning corporatie Woontij
 • Ontwerpbureau FARO architecten bv i.s.m. La4Sale Landschapsarchitect
 • Adviseur kosten buitentenruimte Maris
 • Uitwerkend bureau buitenruimte Smis Rinsma
 • Placemaker/Kwartiermaker Hans Goslinga
 • Bouwbedrijf PlekVoor
 • Bouwbedrijf Skillpod
 • Uitwerking koopwoningen Knooperf ORGA Architect
 • Adviseur woongemeenschap de Woonpioniers
 • Communicatie Beaumont
 • Ontwerp woningen Smart Design Studio
Reageer op dit artikel