Project

12 energieneutrale sociale huurwoningen op Texel door ANA architecten

Geen categorie

Op ’t Zouteland, aan de rand van het dorp Den Hoorn op Texel, liggen 12 energieneutrale sociale huurwoningen. De woningen spelen in op het actuele vraagstuk van vergrijzing van het eiland. Ze zijn reeds voorzien van slaapkamer op de begana grond of kunnen in de toekomst eenvoudig worden omgebouwd.

12 energieneutrale sociale huurwoningen op Texel door ANA architecten

Het project bestaat uit drie identieke rijen van vier woningen. De woningen zijn ontworpen voor Huiz&, in opdracht van woningcorporatie Woontij. De woningrijen zijn loodrecht op de hoofdstraat gepositioneerd en bestaan ieder uit twee seniorenwoningen en twee woningen voor starters.

Lineair dorp

Elk volume manifesteert zich in de straat als een groot huis en sluit daarmee aan op de kenmerkende structuur van het lineaire dorp. De geleding van het volume benadrukt de individualiteit van elk huis. De woningen worden ontsloten vanaf de woonpaden die langs de oostzijde van de woningen lopen. Tussen de woningen bevinden zich tuinen en openbaar groen.

Antwoord op vergrijzing

Alle kleinere dorpen op Texel hebben te maken met een vergrijzende bevolking. Daarom zijn de plattegronden van de woningen afgestemd op de behoeften van ouderen in de toekomst. In het ontwerptraject zijn in workshops met de toekomstige huurders de plattegronden van de woningen tot stand gekomen. Zes van de twaalf woningen hebben nu reeds een slaap- en badkamer op de begane grond. De andere zes kunnen in de toekomst gemakkelijk worden aangepast en/of uitgebreid, met behoud van ruimtelijke kwaliteit.

Uniek in de sociale huursector

Het project genereert voldoende energie om volledig in de eigen energiebehoefte te voorzien; een unicum in de sociale huur. De drie volumes zijn uitgerust met een schuin dak georiënteerd op het zuidwesten die volledig bedekt zijn met pv-panelen en zonnecollectoren. De huizen zijn gebouwd volgens de principes van het Passivhaus; de warmtevraag bedraagt slechts 15 kWh/m. Het warmteverlies wordt gereduceerd door een zeer goede isolatie (dak, vloer en gevel Rc = 10 m²K/W), de toepassing van triple glas en balansventilatie.

Geen warmtepomp nodig

De warmtebehoefte is dermate beperkt, dat de aanleg van een warmtepomp niet meer rendabel is. Daarom is een oplossing met kleine gaskachels gerealiseerd, waarvan het energieverbruik wordt gecompenseerd door het overschot aan zelf opgewekte elektriciteit dat wordt teruggeleverd aan het net.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Plaats Den Hoorn
  • Projecttitel 12 energieneutrale sociale huurwoningen op Texel door ANA architecten
  • Aannemer Jorritsma Bouw
  • Toeleveranciers false
  • Aanvang bouw 05-04-2016
  • Oplevering 02-02-2016
  • Opdrachtgever Huiz& i.o.v. Woontij
  • Ontwerpbureau ANA architecten
Reageer op dit artikel