blog

Blog – VKG Keurmerk© is klaar voor de Wet kwaliteitsborging

productnieuws

Door Albert Zegelaar – Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer besloten, op verzoek van minister Plasterk,  de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Dat de Wet er komt wordt langzamerhand wel duidelijk al zal dat niet eerder zijn dan 2019.

Blog – VKG Keurmerk© is klaar voor de Wet kwaliteitsborging
Winnaar VKG Publieksprijs 2014: Huis van Hendrik in Haarlem door Heren 5 Architecten (Foto: Bas Uterwijk)

De regering zet al jaren in op verbetering van de kwaliteit van de bouw en de positie van de consument. Dit heeft niet de beoogde verbetering van de bouwkwaliteit opgeleverd. Het huidige stelsel biedt partijen, die dit willen, de mogelijkheid onder hun verantwoordelijkheden voor het leveren van kwaliteit uit te komen, doordat deze verantwoordelijkheid niet goed is afgesproken.

Regie in eigen handen

Met dit wetsvoorstel wil de regering aansluiten op dat deel van de bouw dat wel kwaliteit willen leveren. De verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteit door bouwbedrijven wordt aangescherpt. Daarbij zetten bouwende partijen zelf de kennis, ervaring en mogelijkheden in om goede kwaliteit te waarborgen.

Een nieuw stelsel van naleving, aansprakelijkheid, toezicht en handhaving zal meer prikkels geven aan de bouwsector om kwalitatief goede bouwwerken op te leveren. De focus verschuift daarbij van het vooraf toetsen naar het bij oplevering laten zien dat aan de voorschriften is voldaan. Van papieren toets naar een werkelijke toets op bouwkwaliteit en zekerheid.

Appartementencomplex Typhoon in Groningen door de Zwarte Hond is de winnaar van de VKG Architectuurprijs Nieuwbouw Winnaar VKG Architectuurprijs Nieuwbouw 2015/2016: Appartementencomplex Typhoon in Groningen door de Zwarte Hond

De bouw kenmerkt zich door grote versnippering van activiteiten. Bij de tot standkoming van een bouwwerk zijn nogal wat verschillende partijen betrokken. Dit leidt er toe dat er regelmatig verantwoordelijkheid over de schutting gegooid wordt. Het gebeurt niet zelden dat een aannemer een onderaannemer inhuurt die op zijn beurt weer een andere partij inhuurt om tegen zeer scherpe tarieven een deel van het werk te doen.

Wanneer er een probleem ontstaat wijst iedereen naar elkaar of erger nog worden de juristen in stelling gebracht. Dit alles tot grote frustratie van opdrachtgevers. Het wordt tijd dat de bouw de regie over haar eigen kwaliteit in handen neemt. Opdrachtgevers zouden zich dan wel moeten realiseren dat dit alleen kan tegen rechtvaardige tarieven.

Ketenregisseur

Met het nieuwe VKG Keurmerk© neemt de branchevereniging VKG de rol in van ketenregisseur voor kwaliteit in de gevelbranche. De keten van kunststof kozijnen bestaat uit vier kolommen: De toeleverende industrie, de kozijnfabrikanten, dealers, montagebedrijven en tot slot de opdrachtgever/eindgebruiker. Wanneer de eerste drie kolommen voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door de VKG zal de klant direct na oplevering een bewijs van ketenkwaliteit ontvangen: een opleverdossier met VKG Keurmerkcertificaat.

VKG Keurmerk

Naast de periodieke keuringen in de kolommen is er een digitaal controle systeem ingevoerd: De VKG Keurmerk© opleverapp. Het digitale systeem wordt per project gevoed door de kozijnproducent. De daadwerkelijke oplevering door middel van de app kan alleen gedaan worden door VKG aangesloten bedrijven, wanneer de toeleverantie, de productie en de montage wordt verzorgd door VKG Keurmerk© bedrijven. Het digitale projectsysteem i.c.m. met de digitale oplevering zorgt voor een gesloten kwaliteitsketen. Het VKG Keurmerk© opleverdossier is zo vormgegeven dat het past als een bouwsteen in het opleverdossier zoals de Wet kwaliteitborging voor het bouwen voorschrijft.

Het VKG Keurmerk© maakt het leven van de toekomstige private kwaliteitborger een stuk eenvoudiger. Een VKG keurmerk certificaat bewijst de gesloten kwaliteitsketen en biedt zekerheid voor de professionele en de particuliere opdrachtgever.

Op 28 mei 2018 vindt de uitreiking van de twaalfde editie van de VKG Architectuurprijs plaats. Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven voor de prijs.

Lees ook

Reageer op dit artikel