artikel

Heldere informatie over brandwering voor gebouwen

productnieuws

In vrijwel de eerste fase van het ontwerp van een gebouw moeten, naast vele andere eisen, de randvoorwaarden op het gebied van brandwering worden getoetst. Architecten hebben veelal de kennis in huis om deze eerste toetsing op basis van het voorlopig ontwerp te realiseren. In een later stadium maken zij soms gebruik van de gedegen kennis van externe adviseurs.

Heldere informatie over brandwering voor gebouwen

Deze specifieke kennis op het gebied van compartimentering, gebruiksfuncties en toetsing van de classificatie WBDBO conform het bouwbesluit is echter ook in grote mate voorhanden bij systeemleveranciers, die deze ondersteuning als een extra service aanbieden. Zij denken niet alleen vanuit de probleemstelling en de voorwaarden, maar hebben ook direct de benodigde constructieve oplossing paraat. En dat scheelt.

Architecten die in een vroeg stadium gebruik maken van de expertise en kennis van een systeemhuis op het gebied van brandwerende binnenwanden, deuren, ramen en vliesgevels voorkomen zo onnodig de kans op ontwerpfouten als het gaat om de daadwerkelijke producttoepassingen. Ook worden eventuele latere aanpassingen vermeden die in de loop van het proces het ontwerp (en de begroting!) behoorlijk nadelig kunnen beïnvloeden. Het biedt daarnaast ook voordelen als het gaat om de knowhow omtrent speciale maatwerk oplossingen en/of combinatiemogelijkheden van meerdere – soms ogenschijnlijk conflicterende – eisen.

Vergeet niet de schat aan referenties en wereldwijd opgedane ervaring en testfaciliteiten waar deze leveranciers over beschikken. Architecten, en anderen die betrokken zijn bij het bouwproces, kunnen rekenen op een helder inzicht in de eisen ten aanzien van de brandwerendheid van gebouwen, als ook de oplossingen hiervoor. Hiervoor zijn naast experts die in de juiste keuze van het toe te passen product kunnen adviseren en begeleiden (get what you want), ook andere bronnen beschikbaar die de architect duidelijk inzicht verschaffen in de regelgeving én de oplossing. Zo zijn er overzichtelijke brochures, handige tabellen en eenvoudig te gebruiken CAD-tekeningen en bestekteksten.

Meer informatie: www.schueco.nl/brand

Reageer op dit artikel