artikel

Milieuvriendelijke gebouwaankleding, C2C gecertificeerd

productnieuws

Door regelgeving maar ook door bewuste keuzes wordt het maatschappelijk verantwoord en milieubewust ontwerpen en bouwen steeds belangrijker. De lineaire economie van het ‘kopen, gebruiken en wegwerpen’ is, met de beperkter wordende bronnen, niet meer te handhaven. Er zal meer vanuit een circulaire economie gedacht en gehandeld moeten worden. Het toepassen van de Derako massief houten systemen kunnen hier een oplossing bieden.

Milieuvriendelijke gebouwaankleding, C2C gecertificeerd

Derako systemen

Derako levert massief houten plafondwand– en gevelsystemen die niet alleen architectonische unieke oplossingen bieden maar ook zeer duurzaam en milieuvriendelijk zijn. Aan de basis van de milieuvriendelijkheid staat niet alleen de uiterst duurzame grondstof hout maar ook de manier waarop de verwerking, het ontwerp, de installatie en de eventuele toekomstige verwijdering worden gerealiseerd.

Massief hout – van nature een minimale milieubelasting
Hout is als natuurproduct, zeer duurzaam en gaat tientallen jaren mee. De industriële verwerkingskolom kent een zeer beperkte milieubelasting en hout op zichzelf slaat CO2 op. Hout is niet alleen volledig biologisch afbreekbaar maar ook goed recyclebaar. Het is als grondstof volledig hernieuwbaar en vanuit duurzaam beheerde bossen te verkrijgen met FSC of PEFC certificaat.

Verantwoord van de bron tot en met de verwijdering
Bij Derako wordt er gewerkt met een duidelijke organisatorische verantwoordelijkheid waarbij er respect is voor mens, milieu en omgeving. Deze filosofie wordt vertaald naar alle producten en processen waarbij er gehandeld wordt volgens het Cradle to Cradle®-principe.

Duurzaam ontwerpen volgens het  Cradle to Cradle® -principe
Cradle to Cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen die is ontwikkeld door scheikundige Michael Braungart en architect William Mc Donough. De kern van het Cradle to Cradle principe ligt in het concept dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product, zonder kwaliteitsverlies. Binnen Cradle to Cradle ontwikkelde producten zijn veilig, gezond en winstgevend en hebben bovendien een duidelijke, economische, ecologische en maatschappelijke functie.

Vanuit de, door Derako verkregen, Cradle to Cradle certificering wordt er binnen vijf kwaliteitscategorieën voortdurend aan verbeteringen gewerkt. Deze verbeteringen liggen op het gebied van materiaalgezondheid, materiaal hergebruik, hernieuwbare energie carbon management, beheer van water en sociale rechtvaardigheid.

Maar Derako doet meer …
Naast investeringen op het gebied van materialen en productieprocessen, investeert Derako ook op het gebied van de overige certificaten en ecolabels. Zo is Derako onder andere ISO 14001 gecertificeerd voor haar milieumanagementsysteem. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de systeem- en afwerkingsmaterialen. Zo is bijvoorbeeld de Derako lakafwerking zeer milieuvriendelijk en is het Derako massief houten systeem emissie-arm (A+ gecertificeerd). Tevens maakt Derako in de productie steeds meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen en wordt er aandacht besteed aan het verantwoord beheer van grondstofbronnen waarbij de levering van FSC of PEFC gecertificeerd hout zeker tot de mogelijkheden behoort.

Reageer op dit artikel