artikel

10 belangrijke redenen waarom baksteen duurzaam is

productnieuws

1. Gebruik van natuurlijke grondstoffen Bakstenen zijn het resultaat van het samengaan van uitsluitend natuurlijke elementen: klei, zand, water, lucht en vuur. Er worden geen toxische stoffen toegevoegd. Baksteen is bovendien een inert materiaal: het reageert dus niet of nauwelijks op andere stoffen en geeft ook geen toxische of allergene substanties vrij. Hierdoor is er […]

10 belangrijke redenen waarom baksteen duurzaam is

1.
Gebruik van natuurlijke grondstoffen
Bakstenen zijn het resultaat van het samengaan van uitsluitend natuurlijke elementen: klei, zand, water, lucht en vuur. Er worden geen toxische stoffen toegevoegd. Baksteen is bovendien een inert materiaal: het reageert dus niet of nauwelijks op andere stoffen en geeft ook geen toxische of allergene substanties vrij. Hierdoor is er geen enkel gevaar op bodemverontreiniging.

2.
Spaarzaam grondstoffenbeleid
Klei en leem zijn natuurlijke grondstoffen. De afgraving is beperkt en afgegraven sites worden heraangelegd voor landbouw of recreatie. Om de exploitatiesnelheid van de groeves te drukken, verbruiken we ook grondstoffen die vrijkomen bij infrastructuurwerken en bouwprojecten.

3.
Kleiwinning schept nieuwe mogelijkheden
De uitgraving van klei is van tijdelijke aard. De ontginning beslaat een beperkte oppervlakte die nooit vergroot, maar zich enkel verplaatst. Na extractie volgt een her aanleg van de site. Deze leidt vaak tot een meerwaarde voor de biodiversiteit. Het is zelfs zo dat er in de rivieren meer klei afgezet wordt dan er wordt gebruikt voor baksteenproductie.

4.
Productieproces met respect voor het milieu en energie-efficiëntie
Het productieproces van bakstenen wordt alsmaar geoptimaliseerd. Sinds tientallen jaren nemen
fabrikanten maatregelen om het energieverbruik te verminderen:
• performante tunnelovens die werken op aardgas,
• nauwlettende opvolging van het bakproces met behulp van de informatica,
• warmterecuperatie van de oven in de droogkamers,
• eigen productie van elektriciteit met behulp van warmtekrachtkoppeling-centrales.

5.
Korte transportafstanden
Steenfabrieken liggen meestal vlakbij de graverij. Zo hoeft de klei niet over grote afstanden vervoerd
te worden.

6.
Lange levensduur zonder onderhoud
Baksteen is een materiaal dat vervaardigd is om generaties te overleven. De gemiddelde levensduur van een gebouw in baksteen wordt geraamd op meer dan 100 jaar. Doordat er geen onderhoud nodig is, is ook de impact van het gebouw op de omgeving veel kleiner.

7.
Duurzaam en dierbaar
Zijn levensduur en beperkte milieu-impact maken baksteen onovertrefbaar wanneer men een duurzaam gebouw wil oprichten. Baksteen maakt het mogelijk om mooie gebouwen met beperkt verbruik en een lange levensverwachting te creëren.

8.
Comfortabel en stevig
Bakstenen houden weer en wind buiten. Dit is te danken aan hun goede warmte-accumuleerbaarheid. Het geheim hierbij? Bakstenen slaan in de winter tijdens zonnige dagen de warmte van de zonnestralen op. Ze geven die energie weer af wanneer dat nodig is. Tijdens de zomer bufferen ze de warmte en vermijden ze zo oververhitting van het gebouw. Bovendien is baksteen onbrandbaar en robuust.

9.
Goede hergebruikmogelijkheden
Gevels in baksteen kunnen worden ontmanteld. Na verwijdering van mortelresten zijn bakstenen weer inzetbaar. Voor restauratie bijvoorbeeld, of voor nieuwbouwprojecten. Ook baksteenpuin van afbraakwerven kan worden gerecycled en hergebruikt. Bijvoorbeeld als:
• aggregaten voor ter plaatse gestort en geprefabriceerd beton en mortel,
• rode ‘gemalen baksteen’ (gravel) op tennisbanen,

10.
Aanpasbaarheid van een bakstenen gebouw
Gebouwen van baksteen zijn zeer flexibel. Ze kunnen tijdens het bouwproces en tijdens de hele levensduur van het gebouw worden aangepast. Zelden moet een gebouw worden afgebroken omdat de bakstenen ‘een probleem’ vormen.

Meer duurzaamheid is te vinden op: www.vandersandengroup.nl/group/nl-nl/eco

Reageer op dit artikel