artikel

Geluidswerende deuren van cruciaal belang voor comfort en concentratie

productnieuws

Helder over geluid

Geluidswerende deuren van cruciaal belang voor comfort en concentratie

Geluid is een complexe materie. Er is veel verwarring over begrippen en geluidswaarden. Bovendien is het achteraf lastig te zien hoe geluidswerend een deur is. GND verstrekt helderheid over de mate van geluidwerendheid. Enerzijds door de begrippen helder te definiëren, anderzijds door met herkenbare labels en zekerheidsklassen te werken.

Waarden van geluidsisolatie
GND communiceert de waarden op een eenduidige manier naar de markt:
Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.

Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.

Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerd situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets vergeleken worden met de gevraagde waarde.

Categorieën voor geluidwerende deursets
Om de toepasbaarheid te vereenvoudigen zijn kwaliteitsklassen gedefinieerd. Hiermee kan een advies gegeven worden waar welke deursets toegepast kunnen worden.

GELUIDSCATEGORIEËN    Rw,p (dB)
0                                               Geen eis
1                                                32 dB
2                                                37dB
3                                                42dB
4                                                 47dB

Herkenbaarheid
Geluidswerende deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Daarmee zijn eenvoudig de afkomst en prestaties op het gebied geluid-, brand- en inbraakwerendheid van de deur te controleren.

Over GND
GND is de overkoepelende organisatie van 12 toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten.

Meer informatie

Reageer op dit artikel