artikel

Vroeg overleggen om te voldoen aan brandveiligheidseisen en gebruikerswensen

productnieuws

Case: Cofely Rotterdam met strak uitzicht via brandwerende voorgevel Bouwpartijen zouden vaker in een vroeg stadium deskundige leveranciers aan tafel kunnen vragen. Zeker in bijzondere gevallen is dat de manier om extra informatie in te winnen en problemen in een later stadium voorkomen. Dat voorkomt dat goede producten, die voldoen aan alle bouwvoorschriften en geplaatst zijn door professionele bouwbedrijven, toch niet aan wensen of verwachtingen van de klant voldoen.

Vroeg overleggen om te voldoen aan brandveiligheidseisen en gebruikerswensen

Bij de nieuwbouw van Cofely in Rotterdam was de bijzondere omstandigheid dat de voorgevel met ‘uitzichtfunctie’ bescherming moest bieden tegen een plasbrand. Om een vertekeningsvrij uitzicht op de strakke architectonische lijnen te realiseren, heeft deze beglazing een aangepast productieproces ondergaan.

Na oplevering bleek in eerste instantie dat de brandwerende beglazing een storende vertekening van de strakke architectonische lijnen veroorzaakte. Architect Joost Wetzel (JHK Architecten) zag dat ook: ‘Wanneer je naar het glas toeliep, of erlangs, zag je het uitzicht vervormen.’ Over de visuele en esthetische aspecten van brandwerend glas vertelt Mark van Tilborg, adviseur bij leverancier Vetrotech Saint-Gobain: ‘Deze brandwerende beglazing is gehard, en daarin zit altijd wat welving. Dat kan vertekening veroorzaken, zeker bij de forse afmetingen in dit gebouw. Die optische eigenschappen zijn bekend en geaccepteerd; en het glas voldeed ook aan de bouwregelgeving en kwaliteitseisen.’

Cofely

Toch ervaarde men de vertekening als storend en ongewenst. Een onverwachte situatie die misschien voortvloeit uit de ongebruikelijke noodzaak om tegelijkertijd uitzicht en brandveiligheid te bieden. Toepassen van brandwerend glas in een buitengevel met een sterke uitzichtfunctie is zeldzaam. En met een uitzicht op een bos of een landschap zou een eventuele vertekening minder snel in het oog springen dan hier, met zicht op de horizontale kades en strakke architectonische lijnen.

Gelukkig bleek het mogelijk om een oplossing te vinden, vertelt Van Tilborg: ‘Met een aangepast productieproces kunnen we de vertekening minimaliseren. Het al geplaatste glas is dus verwijderd en door ons is brandwerend glas met een hogere optische kwaliteit geplaatst.’

Cofely 

Van Tilborg roept bouwpartijen op om zich in een vroeg stadium te laten informeren over de eigenschappen en mogelijkheden van brandwerende beglazing: ‘Het is jammer als niemand zich tijdig realiseert dat die bekende vertekening in deze toepassing storend zou zijn.’ Voortaan al het brandwerende glas met de aangepaste methode produceren is ook geen oplossing, aldus Van Tilborg: ‘Het glas wordt er wel iets duurder van, terwijl voor de meeste toepassingen het normaal geproduceerde glas al ruimschoots aan de optische en esthetische verwachtingen voldoet.’ Op dit moment is het uitzicht vanuit het Cofelykantoor perfect. Want we ervaren geen vertekening van het uitzicht. We krijgen pas zekerheid wanneer we het stempel in de hoek van de ruit zien; dat bewijst dat het inderdaad brandwerende beglazing is.

Cofely Nacht 

Beter dan bouwregels

Het is een belangrijke les: een product dat aan de bouwregels en kwaliteitseisen voldoet, betekent nog niet automatisch dat alle wensen van de gebruiker vervuld zijn. Wat dat betreft geeft de bouwregelgeving niet altijd voldoende houvast en de vraag is wie dan degene moet zijn die dat voorziet en zijn vinger opsteekt.

Nu in steeds meer toepassingen brandwerende beglazing, ook in de buitengevels, gevraagd of vereist wordt, pleit Vetrotech Saint-Gobain er voor om in een vroeg stadium het overleg aan te gaan over de voor die toepassing beste keus. Is het minimale niveau van de norm voldoende of stelt men hogere of bijkomende eisen? Duidelijk is dat samenwerken in het beginstadium tegenvallers in een later stadium kan voorkomen.

Van Tilborg concludeert: ‘Vetrotech Saint-Gobain kan brandwerende beglazing met een minimale vertekening prima produceren. Men moet zich wel realiseren dat dat boven de eisen van de bouwregelgeving uitgaat. En in dit geval is de combinatie van brandwerend en isolerend veiligheidsglas in grote afmetingen uniek.’

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Cofely
Architect: JHK Architecten
Projectontwikkelaar: OVG
Aannemer: Dura Vermeer
Gevelbouwer: Hendriks Geveltechniek
Brandwerende beglazing: Vetrotech Saint-Gobain
Brandwerende beglazing 350 m² Vetrotech CONTRAFLAM LITE CLIMAPLUS EW 30

Meer informatie: vetrotech.benelux@saint-gobain.com

 

* Dit artikel is een verkorte versie van het artikel zoals dit in het septembernummer van de Architect verschijnt

Vetrotech logo 

 

Reageer op dit artikel