artikel

Duurzaamheid doorgerekend

productnieuws

Bbn adviseurs heeft een rekenmodel ontwikkeld dat de kosten en opbrengsten van duurzaam bouwen doorrekent.

Duurzaamheid doorgerekend

Ook de opbrengsten van duurzaamheid worden inzichtelijk, zoals een hogere restwaarde voor de belegger. Het model is interactief, zodat allerlei scenario’s snel kunnen worden afgewogen. Het bureau komt nu met het model, omdat de doelstelling voor 2011, zoals die op de laatste Lente-akkoord*-bijeenkomst is neergelegd, luidt: duurzaamheid laten renderen.

* Het Lente-akkoord is een afspraak tussen overheid en marktpartijen om op korte termijn steeds energiezuiniger te gaan bouwen.

Reageer op dit artikel