artikel

Advertorial – KOMO en CE zijn onvergelijkbaar

productnieuws

‘CE is coming’. De bouw staat op z’n kop. Alles gaat veranderen. Of toch niet? Hoe dan ook, er zijn veel vragen rondom het CE-label en de Europese verordening bouwproducten. Eén ding is echter duidelijk CE gaat KOMO niet vervangen. “Het zijn twee onvergelijkbare grootheden”.

Advertorial – KOMO en CE zijn onvergelijkbaar

 

 

Vanaf 1 juli 2013 moeten bijna alle producten die in de bouw worden toegepast of verwerkt een Europese CE-markering hebben. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten dan al hun bouwmaterialen en –producten (laten) testen volgens Europese specificaties. De vraag is of dat KOMO-certificatie overbodig maakt.

CE heeft niets met kwaliteit

“Welnee”, aldus Lodewijk Niemöller, directeur van KOMO. “Wie voor zekerheid gaat en kwaliteit kiest zal altijd met KOMO blijven werken. CE heeft helemaal niets met kwaliteit te maken. Het is een door fabrikant zelf afgegeven verklaring, terwijl een KOMO-certificaat door een onafhankelijke geaccrediteerde instelling afgegeven wordt. Bovendien bepaalt de fabrikant bij CE zelf voor welke productkarakteristieken een waarde wordt gedeclareerd. Ook heeft hij alle vrijheid in het bepalen van het niveau en de daarbij behorende toleranties. Grenswaarden en toleranties zijn namelijk in de meeste Europese geharmoniseerde normen of richtlijnen niet vastgelegd. Dat is dus heel wat anders dan bij de KOMO-beoordelingsrichtlijnen die toegesneden zijn op de Nederlandse bouwpraktijk en voor elke specifieke toepassing dwingende productkarakteristieken, grenswaarden, klassen en eventuele toleranties eist.”

Komo 

Gewoon niet waar

Een ander probleem is dat het CE-label is gebaseerd op productspecificaties, maar dat die in het Nederlandse Bouwbesluit niet staan vermeld. De Nederlandse overheid is namelijk niet geïnteresseerd in de prestatie van een indivduele dakpan, maar eist dat het complete dak duurzaam regenwerend is. Niemöller: “Helaas zijn er enkele personen die uitdragen dat met het CE-label aangetoond kan worden dat aan de Nederlandse technische en kwalitatieve eisen wordt voldaan. Dit geldt wellicht voor een zeer beperkt aantal producten, maar is voor het overgrote deel van de bouwproducten gewoon niet waar. Voor de meeste bouwproducten is en blijft de KOMO-beoordelingsrichtlijn het enige technische en kwalitatieve referentiekader.”

Reageer op dit artikel