artikel

Luchtzuiverend dak op Schiphol

productnieuws

Het Transview gebouw op Schiphol heeft sinds kort een Noxite dak. Deze recycleerd bitumen dakbedekking zuivert de lucht van stikstofoxide (Nox). Het dak is ingericht na proeven op laboratoriumschaal en op kleine daken. Volgens de eerste metingen door TNO doet het Transview-dak wat producent Icopal belooft: de gemeten hoeveelheden afgebroken NOx komen overeen met de waarden die eerder uit het laboratoriumonderzoek kwamen.

Luchtzuiverend dak op Schiphol

Nox-deeltjes zijn stikstofoxiden die als restproduct vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen. NOx is één van de zes broeikasgassen en veroorzaakt zure regen, fijnstof, ozon en smog. Ook lijkt het een rol te spelen bij het ontstaan van luchtwegproblemen, zoals astma.

 

Werking

Noxite is een minerale korrel met een titaandioxide coating die in combinatie met zonlicht zorgt dat NOx wordt omgezet in onschadelijke restproducten (nitraten) die door de regen wordt weggespoeld. Een Noxite dak van 1.000 vierkante meter zuivert elk jaar 52 miljoen kubieke meter vervuilde lucht. Het product werkt zowel op platte als op hellende daken.

Andere projecten

De uitkomsten van de praktijkproef op het Transview dak hebben al tot andere toepassingen geleid: in Amsterdam wordt Noxite gelegd op het 12.000 vierkante meter grote dak van de Nederlandsche Bank; en een dak op het Zernikepark, de universiteitscampus van Groningen, is gecoat met Icopal NOx-pasta. Dit is een watergedragen pasteuze coating op basis van dezelfde katalysator, namelijk titaniumdioxide.

 

Reageer op dit artikel