artikel

Betonlexicon

productnieuws

De cement- en betonindustrie heeft een eenduidige woordenlijst opgesteld met begrippen uit de cement- en betonwereld: het Betonlexicon. De internetwoordenlijst is onlangs uitgebreid tot 270 begrippen.

Betonlexicon

Initiatiefnemer het Cement&Betoncentrum, de Betonvereniging, BFBN en VOBN hebben begin 2009 een lijst opgezet met de belangrijkste begrippen. Daarbij is steeds gekeken naar eenduidigheid en valide omschrijvingen van de cement- en betonbegrippen. Illustraties zijn toegevoegd en steeds meer verwijzingen naar websites, vakliteratuur en regelgeving zijn opgenomen. De informatie gaat aansluiten bij de dictaten van de opleidingen van de Betonvereniging. Ook de uitgaven van Cement&BetonCentrum en het Gietbouwcentrum zijn in lijn met het Lexicon.

Het Lexicon is een bron waar al veel gebruik van wordt gemaakt. Door intensieve samenwerking van de brancheorganisaties BFBN en VOBN zullen nu nog meer begrippen worden toevoegd. Met name begrippen in de betontoepassingen en begrippen in de uitvoering van betonconstructies zijn helder omschreven. Waar mogelijk zullen de begrippen worden ondersteund met illustratieve filmpjes.

 

Reageer op dit artikel