artikel

Kerssens | de Ruiter architecten

Portfolio

Bedrijfsprofiel Kerssens & de Ruiter Architecten beschouwt elke opgave als uniek, ongeacht het soort en de grootte. Elk ontwerp wordt gestart met een programma van eisen (PVE). Het PVE bevat onder meer de wensen en behoeften van de opdrachtgever, het programma en het budget dat gedurende het gehele proces bewaakt wordt. Na de vaststelling van […]

Bedrijfsprofiel
Kerssens & de Ruiter Architecten beschouwt elke opgave als uniek, ongeacht het soort en de grootte. Elk ontwerp wordt gestart met een programma van eisen (PVE). Het PVE bevat onder meer de wensen en behoeften van de opdrachtgever, het programma en het budget dat gedurende het gehele proces bewaakt wordt. Na de vaststelling van het PVE volgt een grondige analyse van het programma, de locatie en de randvoorwaarden. Van bovengenoemde elementen wordt een helder concept gevormd dat als basis dient voor de verdere uitwerking van het ontwerp en afleesbaar is tot in het kleinste detail. Een dergelijke werkwijze vraagt om een grote, constante betrokkenheid van het bureau bij het totale proces en een intensief contact met opdrachtgever en/of gebruikers. Deze betrokkenheid is een garantie voor de kwaliteit van het uiteindelijke product.

Behalve architectuur zijn zaken als constructie, installatie en regelgeving een belangrijk onderdeel van een ontwerp. Het kan tot verrassende architectonische oplossingen leiden om deze zaken niet als probleem te zien, maar juist de kwaliteit er van te onderkennen
Naast bovengenoemde onderdelen is ook duurzaamheid een belangrijke pijler van een ontwerp. Kerssens de Ruiter Architecten heeft de (morele) maatschappelijke verplichting op zich genomen om gebouwen met respect voor mens en milieu te ontwerpen en daarmee de kwaliteit van de bebouwde omgeving te vergroten. Duurzaamheid is een thema dat in alle disciplines van het ontwerp tot uiting kan komen, van de toepassing van zonnecollectoren tot duurzame stedenbouw.

De ervaring om bovengenoemde zaken in een ontwerp in te passen is ruimschoots op het bureau aanwezig en ook de bureauorganisatie is hierop afgestemd.
Elk project wordt in teamverband ontworpen en ontwikkeld. Een van de twee architecten wordt aangewezen om de externe contacten te onderhouden en het project tot en met de oplevering te begeleiden.

Alle fasen van het proces worden in een overallplanning opgenomen. In deze planning zijn niet alleen de interne werkzaamheden opgenomen, maar ook de werkzaamheden van de opdrachtgever, de externe adviseurs en overige partijen.
Kerssens de Ruiter Architecten speelt in op maatschappelijke bewegingen en heeft zich ondermeer gespecialiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en herbestemming van gebouwen. Het bureau heeft een uitgesproken mening over kleur en/of materiaal maar bepaalt haar keuze aan de hand van de opgave en de gewenste sfeer. Ook de locatie en haar historie is van grote invloed op het uiteindelijke ontwerp. De bovengenoemde werkwijze leidt steeds tot unieke projecten met een eigentijdse vormgeving.

Contactegevens
Luttik Oudorp
1811 MV Alkmaar

T: 072-5111393
F: 072-5115311
Email: info@kdra.nl

http://www.kdra.nl

Bureauinformatie
Omvang: 10 t/m 49 werknemers
Werkgebied: Architectuur

Reageer op dit artikel