artikel

FAME Architecten B.V.

Portfolio

Mensgerichte ontwerpvisie FAME Architecten kenmerkt zich door een mensgerichte ontwerpvisie en een teamgerichte beheersing van het ontwerpproces in samenspraak met en voor de klant. Door de brede ervaring van haar architecten op gebied van multifunctionele accommodaties, zorg, onderwijs, woningbouw en utiliteitsbouw in zowel nieuwbouw als bestaand vastgoed. Het ontwerpteam bestaat uit 2 architecten, versterkt door […]

Mensgerichte ontwerpvisie

FAME Architecten kenmerkt zich door een mensgerichte ontwerpvisie en een teamgerichte beheersing van het ontwerpproces in samenspraak met en voor de klant. Door de brede ervaring van haar architecten op gebied van multifunctionele accommodaties, zorg, onderwijs, woningbouw en utiliteitsbouw in zowel nieuwbouw als bestaand vastgoed. Het ontwerpteam bestaat uit 2 architecten, versterkt door projectleiders, projecttekenaars en een grafisch ontwerper. FAME Architecten maakt onderdeel uit van de FAME Groep. Het ontwerpteam werkt zowel autonoom als samen met FAME Planontwikkeling op verschillende schaalniveaus aan woonservicecomplexen, multifunctionele accommodaties, herstructureringsopgaven, woongebouwen, winkelprojecten en scholen. Uitgangspunten die aan de basis staan van onze ontwerpvisie zijn de volgende:

De gebruiker centraal en de plek als drager De leefstijlen van de bewoners en gebruikers en de plek vormen het vertrekpunt van elke opgave. De juiste ordening, uitstraling, vorm en functie laten de plek beter tot zijn recht komen. Door het samenwerken met en het leren kennen van de klant krijgt het programma en de plek betekenis. Het (ver)nieuw(d)e gebouw wordt verankerd op de locatie. Wensen en eisen van bewoners en gebruikers worden vertaald in binnen- en buitenruimten waarin zij optimaal kunnen wonen, werken, leren en leven. Ruimten waar mensen zich prettig in voelen en van gaan houden. Wij scheppen de condities waardoor bewoners en gebruikers na oplevering de gebouwen en buurten kunnen gaan maken.

Alles is context

Ontwerpen betekent breder kijken dan de eigenlijke opgave en het onderzoeken van de vraag achter de vraag. Het gebouw, de buurt en het leven van de bewoners en gebruikers begint en eindigt niet bij de voordeur van het project. De wijk/het dorp/de stad zijn mede onze opdrachtgevers.

Architectuur is een aanjager

Een sterk architectonisch ruimtelijk concept is essentieel om het uiteindelijke gebouw of gebied te laten functioneren zoals het is bedoeld. Het concept beschouwen wij als startpunt waar abstracte stedebouw en concrete architectuur samen komen in een goed ontwerp. Daarnaast is verbeelding nodig om taaie processen los te trekken en te versnellen. Als het gezamenlijke doel duidelijk is, ontstaat er ruimte om architectonisch iets moois te realiseren.

Huisvesten is mensen samenbrengen

Architectuur is meer dan een huid om een functie vorm geven. Binnen de opgave vindt meer plaats dan in het programma is omschreven en de functie doet vermoeden. Een geslaagd gebouw of leefbare buurt brengt mensen samen en dat voegt iets toe aan het oorspronkelijke programma.

Contactegevens
Burgemeester Roelenweg
8021 EW Zwolle

T: 038-4258101
Email: info@famegroep.nl

http://www.famegroep.nl

Bureauinformatie
Omvang: 10 t/m 49 werknemers
Werkgebied: Architectuur

Reageer op dit artikel