XDGA-Matthias Van Rossen

Toelichting XDGA - Een compact en sculpturaal nieuw kantoorvolume wordt haaks gebouwd over de aanwezige voorbouw, ingevuld met congresfaciliteiten....