SEM: Een ontmoetingsplek voor de stad
Plan voor ZOHO Rotterdam bekend