nieuws

TU/e heft mastertrack Building Technology op

Nationaal

De mastertrack Building Technology past niet meer binnen de strategische visie van de Faculteit Bouwkunde op de Technische Universiteit Eindhoven. De faculteit wil zich in de toekomst meer gaan richten op fundamenteel onderzoek: onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van nieuwe kennis. Huidige studenten krijgen de mogelijkheid hun master nog af te ronden. Per 1 september 2013 zijn nieuwe studenten in deze richting genoodzaakt een andere masterkeuze te maken.

TU/e heft mastertrack Building Technology op

Het onderzoek binnen de master Building Technology op de Technische Universiteit Eindhoven richt zich op de praktijk, het ontwikkelen van nieuwe producten en uitvoeringstechniek. Volgens het bestuur past de opleiding niet meer binnen de nieuwe strategische visie van de faculteit. De leerstoel is echter een tak die de verschillende bouwkundige disciplines met elkaar bindt en de integratie – het belangrijkste uitgangspunt van de faculteit – ten goede komt. Hoe gaat het bestuur met dit feit om?

Belangrijke plaats

Door de grote uitstroom van docenten de afgelopen jaren is de kwaliteit van het onderwijs onder druk is komen te staan. De decaan van Bouwkunde, Elphi Nelissen, stelt dat Building Technology nog steeds een belangrijke plaats inneemt binnen de Faculteit. De basiskennis en bijbehorende vakken zullen vanaf september een plaats krijgen in de bacheloropleiding. Daarnaast zullen er een aantal vakken onder de leerstoel Architectural Design and Engineering worden ondergebracht. “Studenten zullen alleen minder keuzemogelijkheden krijgen. We hebben de noodzaak keuzes te maken.”

Ontwerpopleiding

Daarnaast stelt Nelissen dat er een tweejarige ontwerpopleiding na de masteropleiding, een PDEng, in ontwikkeling is dat de opleiding Building Technology zal vertegenwoordigen. Zo kunnen studenten na de masteropleiding Architecture Building and Planning in de praktijk hun kennis in deze richtingen vergroten.

SUPport is geschokt

Bij de samenvoeging van uitvoeringstechniek en Productontwerp in 1990 veranderde de studievereniging voor de afstudeerrichting Uitvoeringstechniek in SUPport. Zij reageerden geschokt op het nieuws dat hen donderdag bereikte over het voorgenomen besluit. Eén van de grootste sectieverenigingen van Eindhoven is haar bestaan nu onzeker.

“Dit voorgenomen besluit baart ons grote zorgen. Ook wij zien de noodzaak om als universiteit, unit en capaciteitsgroep na te denken over de toekomst. Binnen die noodzaak achten wij dit besluit echter overhaast en onverstandig.”

Tegenargumenten

In een brief aan het bestuur van de faculteit Bouwkunde zet SUPport een groot aantal tegenargumenten uiteen. Zo blijkt uit het onderzoek in opdracht van de Faculteit door prof. Ir. Frans van Herwijnen dat er hier juist veel kansen liggen voor de universiteit zich te onderscheiden van andere bouwkunde-opleidingen in Nederland. “Dat vergt visie en investeringen, geen kortetermijnstrategieën” schrijft SUPport.

Verbeteren academisch onderwijs

Nelissen benadrukt dat de keuze gemaakt is vanuit de strategie en niet vanwege een financieel tekort. “We zijn bezig ons academisch onderwijs en onderzoek te versterken. Daarin moeten we keuzes maken, zodat wat we doen ook goed kunnen doen.”

Onderstaande reactie stond op de facebookpagina van SUPport TU/e:

Het besluit van het faculteitsbestuur Bouwkunde heeft een staartje gekregen, gelukkig! Studievereniging Building Technology SUPport plaatst de volgende twee posts.

Decaan faculteit Bouwkunde: “Tevens nodigen we de studenten uit om een informatiebijeenkomst bij te wonen over twee weken.. Het bestuur zal dan informatie geven over de concrete gevolgen en alle studenten worden van harte uitgenodigd daar hun vragen te komen stellen.”

Na een overleg met de decaan van de faculteit Bouwkunde en de rector magnificus van de TU/e, is het plan uitgesproken om in september nog studenten Building Technology aan te nemen. De stop zal dan hoogstwaarschijnlijk daarna ingaan. Deze plannen moeten nog definitief worden goedgekeurd, maar er is goede hoop.

 

Reageer op dit artikel