nieuws

Transformatie OBS De Schalm door Kraaijvanger Architects afgerond

Interieur

Transformatie OBS De Schalm door Kraaijvanger Architects afgerond
Beeld: Kraaijvanger Architects

Kraaijvanger Architects vierde in 2017 haar 90-jarig bestaan. Dit jubileum is aangewend om een crowdfundingsactie te starten voor basisschool De Schalm op Rotterdam-Zuid. Met de opbrengst ontwikkelde het bureau een strategisch en integraal plan om de meerjarige onderhoudsbegroting op efficiënte wijze toe te passen. Hiermee kan de school het achterstallig onderhoud oplossen en tegemoet komen aan haar groeiende leerlingaantal.

Scholen in het primair onderwijs zijn jaarlijks zo’n 300 miljoen euro meer geld kwijt aan onder meer onderhoud van schoolgebouwen en lesmaterialen dan dat zij hiervoor van de Rijksoverheid ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Een slecht functionerend gebouw heeft een negatieve invloed op de concentratie, gezondheid en leerprestaties van scholieren. Dat geldt ook voor OBS De Schalm, een groeischool met een onderscheidende onderwijsaanpak. De school ligt in de wijk Katendrecht die een economische opmars kent en waar iedereen wil wonen. Reden temeer voor renovatie van dit unieke schoolgebouw – oorspronkelijk ontworpen door Van den Broek & Bakema – in een karaktervol gebied.

OBS De Schalm Beeld: Kraaijvanger Architects

Beeld: Kraaijvanger Architects

Podiumkunsten

OBS De Schalm legt naast de gebruikelijke vakken haar focus op podiumkunsten om kinderen op een positieve manier sterk te maken voor de maatschappij. Kraaijvanger helpt ontwerpers zich voor te bereiden op de toekomst door pas afgestudeerde architecten daadwerkelijke projecten zelfstandig te laten doen en ze hierin te coachen tijdens hun verplichte Beroeps Ervarings Periode (BEP). Onder begeleiding van Vincent van der Meulen van Kraaijvanger Architects hebben BEP-ers Eline Degenaar, Janet Snoeijen en Quirijn Petersen een ontwerp gemaakt om het gebouw te transformeren tot een uitdagende leeromgeving met respect voor het oorspronkelijke ontwerp.

OBS De Schal Rotterdam Beeld: Kraaijvanger Architects

Beeld: Kraaijvanger Architects

Ingrepen

De ingrepen zijn terug te zien in het hart van het gebouw. Het is de plek waar de hele school elkaar ontmoet. Hier zijn de mediatheek en de podiumzone inclusief gymzaal verbeterd en multifunctioneler gemaakt zodat er met meer kinderen, beter geleerd en opgetreden kan worden.

De entreezone (inclusief de luifel) is getransformeerd. Dit zorgt voor een prettige binnenkomst in een ruimer opgezet entreegebied. Binnen het gedachtegoed van ‘het lokaal van de toekomst’ zijn twee kleuterlokalen geüpgrade en voorzien van zogenaamde leerwanden. Met duurzame materialen is ook gezorgd voor een gezondere school. In de diverse ruimten zijn onder andere de verlichting en akoestiek verbeterd.

OBS De Schalm Rotterdam door (beeld) Kraaijvanger Architects

Beeld: Kraaijvanger Architects

Crowdfunding

De verbouwing is gerealiseerd via een crowdfunding actie in combinatie met een budget dat beschikbaar is gesteld door het overkoepelend schoolorgaan BOOR. Deze laatste sloot samen met Constructif aan in het bouwteam. OWA, Edubib, Frans van Hooijdonk en Atelier81 sponsorden evenals vele particulieren mee. Vandaag 8 februari, viert De Schalm de succesvolle transformatie.

Lees meer

 

Foto's

Reageer op dit artikel