nieuws

Rechter gunt opdracht aan Gispen en Rohde & Grahl

Interieur

De rechter moest er aan te pas komen om de rijksbrede circulaire aanbesteding voor kantoormeubilair aan Gispen en Rohde & Grahl te gunnen. De rechtszaak was aangespannen door Drentea uit Emmen die hoopte alsnog (een deel van) de opdracht in de wacht te kunnen slepen omdat de beide winnaars op het moment van de voorlopige gunning niet in het bezit waren van een certificaat op het gebied van duurzaam houtgebruik. De Haagse rechtbank wees deze eis af.

Rechter gunt opdracht aan Gispen en Rohde & Grahl
Gispen Remade Kast

Gispen gaat het kantoormeubilair verzorgen voor alle ministeries (FM Haaglanden), Dienst Justitiële Inrichtingen en het Openbaar Ministerie. Ook andere overheidinstanties gaan gebruik maken van dit nieuwe contract, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Onderwijsraad, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Raad voor de Kinderbescherming. De samenwerking start per direct en heeft een looptijd van tien jaar.

Circulair meubilair

Circulair inrichten houdt binnen deze samenwerking concreet in dat Gispen zorgdraagt voor:
>  het hoogwaardig hergebruiken van bestaande producten, componenten en materialen;
>  het verlengen van de levensduur van bestaand kantoormeubilair – REVIVED by Gispen;
>  het ombouwen van bestaand meubilair voor nieuwe functies (oude kasten worden bijvoorbeeld lockers) – REMADE by Gispen

Lees ook: Drie nominaties ARC17 Meubel Award bekend

Daarnaast levert Gispen nieuw, duurzaam ontworpen en geproduceerd kantoormeubilair aan het Rijk. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten vormt het circulaire Design Framework het uitgangspunt. Dit framework is ontwikkeld samen met TNO en biedt concrete en meetbare handvatten voor circulaire productontwikkeling. Het omvat uiteenlopende thema’s als materiaalgebruik, logistiek, (de)assemblage, productie, hergebruik en onderhoud.

Rohde & Grahl

Ook bij Rohde & Grahl is men vanzelfsprekend blij met de uitspraak. Evenals Gispen verwierf het bedrijf uit Amersfoort twee van de vier percelen van een opdracht, die in totaal naar verluidt een omvang heeft van 80 tot 200 miljoen euro. Walter Mineur, directeur Rohde & Grahl zegt hierover:  “Wij vinden het belangrijk kansen te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In onze eigen productielocaties wordt hier al invulling aan gegeven. Deze aanbesteding biedt ons de mogelijkheid dit fors uit te breiden.” Voorts ligt op het revitaliseren en hergebruiken van kantoormeubilair.

Deze aanbesteding vraagt om samenwerking met ketenpartners en niet alledaagse allianties. Het betreft activiteiten op verschillende terreinen die vragen om specifieke kennis, ervaring, faciliteiten en netwerken. Rohde & Grahl is hiervoor een samenwerking aangegaan met Alvero. Alvero is gespecialiseerd in logistieke dienstverlening en meubelmanagement.

Reageer op dit artikel