nieuws

Fort K’IJK bij Krommeniedijk opgeleverd

Interieur

Na een restauratie van zeven jaar is in Krommeniedijk onlangs Fort K’IJK opgeleverd. Het fort bevat niet alleen een belevingscentrum, een ontwerp van Tinker Imagineers, maar ook duurzame woon- en trainfaciliteiten voor autistische jongvolwassenen. Ook is de fortwachterswoning door Piet Hein Eek in ere hersteld.

De Stelling van Amsterdam is aangelegd tussen 1880 en 1914 en bestaat uit 46 forten en batterijen en diverse dijken en sluizen. 20 jaar geleden werd de Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed. Het fort bij Krommeniedijk verdedigde de Lagendijk tussen Uitgeest en Krommenie en de bevaarbare waterloop Krommenie. In 1903 is het fort gereed en vrijwel volledig zelfvoorzienend. Die zelfvoorzienendheid is met de restauratie in ere hersteld. Het fort kan nu door duurzame technieken tachtig procent van de eigen energiebehoefte opwekken. Regenwater wordt gebruikt voor doorspoeling van de toiletten, energie wordt opgewekt met zonnepanelen. De Stelling van Amsterdam is één van de tien werelderfgoederen die Nederland rijk is.

Foto Mike Bink

Tinker Imagineers ontwierp voor natuurorganisatie Landschap Noort-Holland een verbindende interactieve lichtlijn door het fort die het stellinglandschap ontvouwt, het interieur van de theeschenkerij en een nieuwe huisstijl. Het manshoge logo voor het fort, eveneens ontworpen als doorlopende lijn,  fungeert als landmark. Bezoekers volgen met een audiotour de lichtlijn door de donkere ruimtes van het fort en ontdekken hoe de Stelling van Amsterdam eerst de mens en later het landschap beschermde.

De unieke architectuur en sfeer van het fort wordt aangelicht en zo min mogelijk aangeraakt door te spelen met verbeelding, projecties, licht en donker. Zo ervaren bezoekers bijvoorbeeld met watereffecten en silhouetten hoe inundatie vroeger werd ingezet als verdedigingsmechanisme, maar nu een broedplaats voor zeldzame vogels is. Ook kunnen bezoekers spelen met de camouflage van het fort en het schootsveld rondom.

Foto: Mike Bink

Projecties

Even verderop bevatten pilaren bijzondere wereldjes met de voor het oog verborgen processen in de natuur, poëtische projecties op vloeren en wanden laat  de natuurlijke verspreidingsvormen van zaden zien. Sluitstuk is het licht- en schaduwspel waarmee bezoekers de onzichtbare natuur zichtbaar kunnen maken. De lichtlijn leidt de bezoekers naar buiten, waar ze worden uitgenodigd om verder op avontuur te gaan door het stellinglandschap.

Theeschenkerij

De inrichting van de poterne is uitgevoerd in een rustig, natuurlijk kleuren- en materialenpalet passend bij het authentieke karakter van het fort. Na restauratie door Stadsherstel Amsterdam biedt Fort K’IJK een woonplek aan (jong)volwassenen met autisme. Ook kan onder begeleiding van De Heeren van Zorg dagbesteding plaatsvinden in het theehuis en het bezoekerscentrum.

Fort K’IJK is geopend voor publiek vanaf 11 oktober, woensdag t/m zondag van 10.00 – 14.00 uur.

Lees meer over Tinker Imagineers

Foto's

Reageer op dit artikel