nieuws

Borek Sipek overleden

Interieur

Wie vroeger wel eens in het NAi kwam, is ongetwijfeld bekend met zijn werk. Borek Sipek ontwierp voor het architectuurinstituut in de jaren negentig onder andere een grote vergadertafel en stoelen. Alles in de voor hem zo kenmerkende stijl: Sipek was de uitvinder van de neobarok in architectuur en design. Hij overleed op 13 februari op 66-jarige leeftijd aan kanker.

Borek Sipek overleden

Borek Sipek is geboren in Tsjechië. In 1968 ontvluchtte hij Praag na een inval van Russische troepen. Na een verblijf in Duitsland, waar hij architectuur studeerde, kwam hij naar Nederland, waar hij eind jaren zeventig promotieonderzoek deed aan de faculteit Bouwkunde in Delft, onder toeziend oog van Jaap Bakema.

Vooral bekend als kunstenaar/designer

Alhoewel opgeleid als architect, kennen veel mensen Sipek als kunstenaar. Bekend zijn zijn grillige glaswerken en meubels. Hij begon hiermee toen hij na zijn verhuizing naar Nederland niet voldoende architectuuropdrachten kreeg. Hij verwierf er faam mee, maar tegelijkertijd stak het hem dat hij werd vergeten als architect. Zelf vond hij dat hij zich bezighield met architectuur in de breedste zin van het woord. In een interview met Wim de Wagt uit 1992 zegt hij hierover: “Als architect beoefen ik alle disciplines die in historische zin tot het domein van de architectuur behoren. Ik houd me bezig met dingen die direct met het leven te maken hebben, die een culturele invulling van de omgeving betekenen. Dus geen radio’s, televisies of andere machines, maar glazen en stoelen. Het bereik van de architectuur is aanzienlijk groter dan doorgaans wordt verondersteld.”


Woningbouwproject in Apeldoorn.

Architectuur boven design

Dit is de reden waarom Sipek ook zonder enige ironie kan zeggen “Ik prefereer architectuur boven design. Het geeft me een geweldig gevoel als ik met mensen praat, probeer ze te begrijpen, met ze vecht en in contact treed. Architectuur beïnvloedt mensen op een positieve manier. Architectuur heeft dit meer als geen andere kunstvorm.”

De Burcht in Praag als levenswerk

Zijn grootste project als architect was de renovatie van De Burcht van Praag. Hij werkte twintig jaar lang aan dit veelomvattende project, dat hem in 1992 werd gegund door toenmalige president Václav Havel.


Een van de entrees van De Burcht in Praag.

 
Voor de Universiteitsbibliotheek van Maastricht maakte Sipek een hekwerk van staal en glas, waarvan een middensectie kan draaien.

Architectuur als culturele daad

Architectuur was voor Sipek een culturele daad. Hij zette zich hiermee niet af tegen het functionalisme, maar vond wel dat architecten generalisten moesten zijn. “Ze behoren hun inspiratie te putten uit literatuur, theater, kunst, film, van alles wat. Gelukkig is de laatste tien jaar sprake van een kentering onder invloed van nieuwe generalistische idealen. Gebouwen zijn geen machines, maar culturele uitingen. Alle aspecten van het leven horen erin voor te komen, je kunt niet zomaar bepaalde aspecten weglaten.”

Reageer op dit artikel