nieuws

Hedy d’Ancona-prijs 2016

Interieur

Je kan weer deelnemen aan de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2016. De prijs, georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, richt zich specifiek op gebouwen in de zorg waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen.

Hedy d’Ancona-prijs 2016

Iedereen kan, tot 30 september, een project voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, zorgprofessionals, zorgondernemers, particuliere initiatiefnemers, corporaties, ontwikkelaars, gemeenten en gebruikers.

In aanmerking komen: nieuwbouw, herbestemming, renovatie van een gebouw of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid.

Aanmelden en inzenden kan hier tot 30 september 2015.

Meer informatie

Reageer op dit artikel