nieuws

Vrijstelling BEP voor Academies

Interieur

Het Bureau Architectenregister heeft de zes Academies van Bouwkunst vrijstelling verleend van de beroepservaringsperiode (BEP). Dankzij een aanpassing van het curriculum wordt het buitenschoolse curriculum nu gelijkgesteld aan dat van de BEP. Studenten die aan één van deze instellingen afstuderen kunnen zich daardoor direct inschrijven in het Architectenregister.

Vrijstelling BEP voor Academies

Het afgelopen jaar hebben de Academies van Bouwkunst Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg intensief overleg gevoerd met het Bureau Architectenregister over het verkrijgen van een vrijstelling voor de BEP. Daarvoor hebben de academies wijzigingen doorgevoerd in het curriculum dat zij aanbieden. Dit betekent dat studenten die vanaf 1 september 2014 aan de opleiding zijn gestart, vrijstelling krijgen voor de BEP.

Met deze vrijstelling erkent het Bureau Architectenregister dat het buitenschoolse curriculum van de Academies vergelijkbaar is met dat van de BEP. Daarvoor is het wel van belang dat duidelijker uitdrukking wordt gegeven aan de rol van de begeleider. Tevens dienen studenten als bewijsmateriaal een praktijkportfolio aan te leggen.

Op dit moment zijn de Academies bezig met het treffen van een overgangsregeling voor studenten die eerder aan hun opleiding zijn begonnen.

Reageer op dit artikel