nieuws

KAW wint Hedy d’Anconaprijs 2014

Interieur

Opvanghuis Veilige Veste van KAW architecten heeft de Hedy d’Ancona-prijs 2014 voor excellente zorgarchitectuur gewonnen. Paswoningen Het Dorp van Archipelontwerpers, twee pilotwoningen met domotica voor bewoners met een lichamelijke beperking in Arnhem, kreeg een eervolle vermelding.

KAW wint Hedy d’Anconaprijs 2014

Het winnende project Veilige Veste van KAW is een gebouw met een nieuw inhoudelijk zorgconcept voor meisjes die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, geweld door mensenhandelaren, gedwongen prostitutie en eergerelateerd geweld. De heersende praktijk is dat deze groep wordt opgevangen op anonieme locaties zodat de kans op confrontatie met de daders minimaal is. “Maar dat is de wereld op zijn kop”, vindt initiatiefnemer Linda Terpstra van Fier Fryslân. “Waarom moeten de slachtoffers zich verschuilen?” Met de Veilige Veste is de situatie daarom omgedraaid. De opvang van de meiden en vrouwen bevindt zich nu in een nieuw en opvallend gebouw, recht tegenover een woonwijk. Hun positie is een maatschappelijk probleem, dat met een opvallende huisvesting uit de anonimiteit wordt getrokken. Een mooi, markant gebouw op een zichtbare plek vormt een tastbare erkenning van de problematiek en draagt bij aan een oplossing.”

Veilige Veste door KAW 

Het voormalige politiebureau is klimaatneutraal verbouwd en de veiligheidsmaatregelen zijn goed op elkaar afgestemd. Zo is er 24-uurs cameratoezicht, kogelvrijglas en zijn er veiligheidssluizen.

Paswoningen het Dorp Archipelontwerp 

Paswoningen Het Dorp

Paswoningen Het Dorp kreeg een eervolle vermelding voor de twee pilotwoningen in Arnhem waar intelligente toepassingen van techniek in en om huis meer maatwerk biedt. Zo zijn via tablet-computers alle installaties in de woning te bedienen, en zorgen sensors in rolstoelen ervoor dat deuren voor de bewoners vanzelf open gaan. Archipelontwerpers ontwierp hiermee een proeftuin om de relatie tussen architectuur, domotica en zorg door architect, meubelontwerpers, leveranciers, zorgpersoneel en bewoners intensief te testen.

Paswoningen het Dorp Archipelontwerp 

 

Reageer op dit artikel