nieuws

Samenleving wil monumenten hergebruiken

Interieur

Eigenaren en betrokkenen zetten zich massaal in om monumentale kerken, historische boerderijen, oude industriepanden, postkantoren en ander karakteristiek vastgoed een nieuwe functie te geven. Dit blijkt wel uit de grote belangstelling voor de subsidieregeling waarmee de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek naar herbestemming stimuleert.

Samenleving wil monumenten hergebruiken

In 2013 ontving de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 505 aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Hiermee wordt de stijgende lijn verder doorgezet: in 2012 kwamen er 388 aanvragen binnen, tegenover 201 het jaar daarvoor. Er kwamen dit jaar 53 aanvragen binnen voor wind- en waterdicht houden (in 2012 was dat 59 en in 2011 48).

Steun in de rug

In de omslag naar een samenleving die zich richt op hergebruik van bestaande gebouwen (in plaats van oriëntatie op nieuwbouw) zet de Rijksdienst het initiatief voorop: leegstaand erfgoed verdient een nieuw gebruik en initiatiefnemers verdienen een steun in de rug.

Voor de haalbaarheidsonderzoeken is in 2014 2,7 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is er 0,7 miljoen euro subsidie om gebouwen wind- en waterdicht te houden tijdens het ontwikkelen van de plannen voor herbestemming. Het totale budget is ontoereikend om alle aanvragen te honoreren. Daarom maakt de Rijksdienst een selectie op onder meer de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag.

Bron: Vastgoedmarkt

Reageer op dit artikel