nieuws

Winkelcentrum Leidschenhage wordt vernieuwd

Interieur

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg en Unibail-Rodamco hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de plannen voor herontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage.

Winkelcentrum Leidschenhage wordt vernieuwd

Het college meent dat hiermee de positie van Leidschendam-Voorburg als groene woonstad met goede voorzieningen verder wordt versterkt. Daarnaast draagt de vernieuwing bij aan de werkgelegenheid, met ruim 500 banen extra.

Het plan leidt tot het uit de markt halen van 30.000 m2 leegstaande kantoren. ‘Hiermee levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de leegstand in de regio Haaglanden’, aldus het college van B&W. De instemming van de gemeenteraad is nodig om de plannen daadwerkelijk te realiseren.

Reageer op dit artikel