nieuws

BNO focust op interieurarchitectuur

Interieur

De BNO biedt onderdak aan een groeiende groep interieurarchitecten. Dit jaar besteedt de Bond voor Nederlandse Ontwerpers speciale aandacht aan deze discipline en wordt het dienstenpakket daarvoor uitgebreid. Aanleiding is het in werking treden van de nieuwe Wet op de architectentitel (WAT), die de opleidings- en beroepspraktijk van interieurarchitecten aanzienlijk verandert.

BNO focust op interieurarchitectuur

Met het nieuwe platform BNO Interieurarchitectuur wil de bond de herkenbaarheid van de interieurarchitect extra gewicht geven. Voor leden is het niet alleen mogelijk collega-interieurarchitecten te ontmoeten op het platform, maar ook ontwerpers en ontwerpbureaus uit andere disciplines. Hierdoor kunnen allerlei cross-overs ontstaan.

Toevoeging Algemeen Bestuur

Het discipline interieurarchitectuur wordt vertegenwoordigd door middel van het toevoegen van een interieurarchitect aan het Algemeen Bestuur van de BNO. Zo verzekert de bond zich van kwalitatief inhoudelijke ondersteuning bij de lobby richting de politiek en binnen de Federatie Dutch Creative Industries en Dutch Design Fashion Architecture.

Dit najaar organiseert de BNO ook een studiedag voor interieurarchitecten. Kijk hier voor meer informatie. 

Reageer op dit artikel