blog

D-Dock at the Crossroads

Interieur

Geld is tegenwoordig in vrijwel alles bepalend geworden. Ze dreigt menselijke relaties volledig te overschaduwen. Afgelopen week vierde architectenbureau D/Dock haar tienjarige bestaan met het symposium Crossroads. Een van de stellingen was dat we dit moeten omdraaien en dat we niet geld maar geluk moeten vooropzetten om lange termijn doelstellingen te behalen. We staan op een kruispunt; aanzetten op uiteenlopende vakgebieden maken dat op een aanstekelijke en overtuigende manier duidelijk.

D-Dock at the Crossroads

We leven in een wereld die in toenemende mate wordt getekend door tal van onzekerheden. Met deze opmerking trapte Coen van Dijck van D/Dock het symposium Crossroads af in Amsterdam Noord. Hij raakte hiermee aan het probleem dat verwijst naar de groeiende onbalans tussen geschiedenis en toekomst. Zo durven we honderden jaren terug te kijken en kennen we de geschiedenis als onze broekzak, maar reikt onze toekomst (op die van kernenergie na) niet verder dan een of twee jaar. Vooruitkijken doen we nauwelijks meer.


Coen van Dijck van D/Dock.

Connecties

Als antwoord op deze thematiek stelt D/Dock voor verbindingen te maken. Volgens het ontwerpbureau is het creëren van systemen, gemeenschappen, industrieën, netwerken en samenwerkingen een proces dat het beste kan worden geregisseerd door een ontwerpbureau. Het betekent volgens D/Dock dat je in ieder proces moet proberen de juiste deelnemers rond de tafel te krijgen. Van deze kunst waren op Crossroads verschillende boeiende voorbeelden te vinden.

Sport en bedrijf

Door Fleur Mulder is de Atletenfabriek opgericht. Tijdens haar werk viel het haar op dat iedereen zin had om te sporten, maar daar niet aan toekwam door de manier waarop je tegenwoordig werk en privé moet combineren. Zij ontwikkelde toen een duurzaam sportplan voor het bedrijf waar ze werkte. Dit vormde de aanzet voor de oprichting van haar Atletenfabriek, die gepersonaliseerde sportplannen ontwikkelt voor bedrijven. Doelen zijn gezondere werknemers maar daarmee ook geringe verzuim en toename van productiviteit.

Ziekenhuis en gezondheid

Ziekenhuizen zijn megastructuren geworden die weerstand bieden aan gevoel en emotie. Architectuur is de appreciatie ervan, zei de bekende Nederlandse architect Aldo van Eyck ooit. Dat betekent dat architecten blijven praten over de sfeer, ervaringen en emoties die je met architectuur wilt maken. Fiona de Vos is een pionier op het gebied van omgevingspsychologie, die aansluiting van de gezondheidszorg met de gebruikers probeert te verbeteren. Volgens haar moet een ziekenhuis mensen verwelkomen. Zij is ervan overtuigd dat op deze manier welzijn en genezing worden bevorderd.

Kantoor en religie

De jubilaris zelf is een bureau dat de voortdurend nadenkt over de vraag met welke omgevingen of contexten het ontwerp kan worden verbonden. Je kunt niet een plek, interieur of gebouw ontwerpen, zei Franscesco Messori van D/Dock deze middag, als je niet tegelijkertijd ook nadenkt over politieke, menselijke relaties en geografie. Samen met Paul Barach besprak hij de ‘healing office’ waar plezier in werk, geluk en welzijn samengaan met geringer ziekteverzuim, grotere arbeidsproductiviteit en betere dienstverlening. Messori wil de wereld van ontwerp verbinden met een diepere, meer spirituele laag.

Francesco Messori van D/Dock.

Learning from Crossroads

De middag maakte duidelijk dat we inderdaad op een kruispunt staan. Een schip op volle zee verbouwen is echter best moeilijk. Teruglopend naar Amsterdam CS vroeg ik me af wat we mogelijk hadden geleerd deze middag. Drie dingen kwamen bij me op:

Verlangen naar verandering
Het verlangen naar verandering is weer springlevend. Uit de geschiedenis weten we dat gerealiseerde dromen niet altijd even gelukkig zijn. Maar is dat een reden om het dromen op te geven? Een droom kan een proces op gang brengen dat beslissend kan zijn. Misschien hoort bij het verlangen naar verandering ook de bekentenis dat we niet volmaakt zijn.

Ruimte voor ontwerpen
Van belang lijkt verder te zijn dat opnieuw ruimtes worden gecreëerd waarin ontwerpende aanzetten kunnen worden opgenomen.

Lange duur
Duurzaamheid blijft een belangrijk thema. De ene houding kun je samenvatten in de gevleugelde uitdrukking ‘Apres nous le déluge’, waarmee de vriendin van de Franse koning eens reageerde op slecht nieuws. Verstandiger echter klinkt de moeder van Napoleon die over haar beroemde zoon zei: ‘Pourvu que cela dure’. Wanneer dat op den duur maar goed gaat. Wat we ervan kunnen leren is dat we de kunst van de lange duur opnieuw moeten leren beoefenen.

Reageer op dit artikel