artikel

SELECT Flexwerken in het klooster: Provinciehuis De Librije Middelburg door M+R Interior Architecture

Interieur

SELECT Flexwerken in het klooster: Provinciehuis De Librije Middelburg door M+R Interior Architecture
Librije Middelburg – M+R Interior Architecture – beeld M+R

Door Afke Laarakker – Wat Hans Maréchal van M+R Interior Architecture betreft is de speeltuintrend op de werkplek maar een oppervlakkig modeverschijnsel. De schommels en glijbanen zullen even snel vervelen als ooit de zitkuilen voorspelt hij. Met het interieurontwerp voor de Provincie Zeeland in de Librije in Middelburg streeft M+R naar tijdloosheid, door het karakter van het monumentale gebouw te benadrukken en te respecteren.

M+R won in 2016 de aanbesteding voor de renovatie van de Librije. Met het ontwerp moest een brug geslagen worden tussen de bewogen geschiedenis van de abdij en eigentijdse behoeften als flexwerkplekken. Door de toekomstige gebruikers tijdens een aantal workshops om hun mening te vragen, onderzocht M+R aan welke specifieke ruimten behoefte was en wat de knelpunten waren. Met deze informatie maakte het architectenbureau een ontwerp dat past bij de Provincie Zeeland en het gebouw waarin zij zetelt.

Historisch machtscentrum

De abdij is in de 12de eeuw gesticht door Norbertijner monniken die vanuit Antwerpen naar Middelburg trokken. Al snel was de abdij het centrum van de Zeeuwse macht. In 1574 verdreef Willem van Oranje de katholieken en vond het nieuwe bestuursorgaan, de Staten van Zeeland, in de abdij haar onderkomen. Na het oprichten van de provinciën in 1850 zijn de staten vervolgens vervangen door het provinciebestuur.

De Librije voor de renovatie door M+R Interior Architects

De Librije is onderdeel van het grote abdijcomplex.beeld M+R Interior Architects

Aan het begin van de tweede wereldoorlog raakte de Abdij ernstig beschadigd door een enorme stadsbrand. De historische buitenmuren bleven staan of konden een decennium na de oorlog opnieuw worden herbouwd, daken en interieur moesten volledig worden vernieuwd.

Het gebouw is in de jaren zeventig vervolgens volgebouwd met kleine kantoorhokjes, ontsloten door ongezellige donkere gangen. M+R stripte de Librije volledig en maakte een interieurontwerp dat in ritme aansluit bij de historische structuur.

Librije Middelburg - M+R. Bestaande situatie Librije. beeld M+R

De Librije voor de renovatie door M+R Interior Architects

Van reuring naar rust

De entree van de Librije ligt aan het statige Abdijplein. Ambtenaren lopen onder de hoge platanen door naar andere afdelingen die eveneens via het plein zijn ontsloten.

Librije Middelburg - M+R Interior Architecture - beeld M+R

De Abdij is na de oorlog volledig in oude staat herbouwd. beeld M+R Interior Architects

Centraal in de entreehal van de Librije bevindt zich een glazen lift, ontworpen door de architect Cees Dam wie in de jaren 80 een groot deel van de abdij verbouwde. De hal ontsluit behalve de twee vleugels van de Librije ook de door Dam gerenoveerde Statenzaal. Op de begane grond bevindt zich de toiletten en garderobe, de functies zijn in een met hout afgewerkte massieve doos in de ruimte geplaatst. Het volume is in verhouding tot de ruimte laag, en laat het structuur van dak mooi in het zicht. Doordat het toiletblok vrij in de ruimte staat creëert deze een gang welke naar de werkruimten van de griffies lijdt.

De Librije M+R Interior Architects

De Librije M+R Interior Architects

De fractiekamers liggen een halve verdieping hoger, in de andere vleugel. De glazen wanden van de kamers reiken tot het plafond en benadrukken de grote hoogte.

Flexwerken

De eerste en tweede verdiepingen zijn ingericht als flexwerkruimten voor verschillende projectteams van de provincie. De twee vleugels verspringen telkens een halve verdieping van elkaar. Er bevinden zich, gerangschikt van reuring naar rust, werkplekken, vergaderruimten, ontmoetingsplekken en stilteruimten.

De Librije M+R Interior Architects

De Librije M+R Interior Architects

Bij de ingang staan banken met hun hoge rugleuningen of grote tafels gescheiden van de werkvloer door een pantry. Beiden zijn bestemd voor informeel overleg. Dieper in de kantoren, waar de ruimte intiemer wordt in zijn hier en daar glazen tussenwanden geplaatst, of bevinden zich kleine stilteruimtes.

Librije Middelburg - M+R Interior Architecture - beeld M+R

Banken met hoge rugleuningen creëren een ruimte voor voor informeel overleg op de werkplek. beeld M+R Interior Architects

Maréchal vertelt dat M+R heeft overwogen de ontmoetingsruimten in het centrale trappenhuis te plaatsen, maar vond dat dit toch hoorde binnen de werkplek. Het rumoer dat ontstaat geeft volgens de architect sfeer en nodigt uit tot semi-overleg, het is, zegt hij, een teken van een goede samenwerking.

Tussen de flexwerkfilosofie van de opdrachtgever en architect, en het gebruik van de ruimte in de praktijk zit enige afstand. Omdat er nauwelijks overbezetting is, hebben medewerkers vaak een vaste basis vertelt Maurice Buuron, medewerker van de provincie Zeeland. De werkplek wordt minder afgestemd op behoefte aan rust of overleg, maar eerder op aanwezigheid van projectcollega’s. Informeel overleg wordt daardoor soms als hinderlijk ervaren in het verder muisstille kantoor, in plaats van zoals de architect graag zou zien, als een gegeven van een specifieke werkplek.

Licht en lange lijnen

De wijze waarop M+R het daglicht vrij spel geeft is prachtig. De wanden van de vergaderzalen en tussen de werkplekken zijn in glas uitgevoerd. Pantry’s staan los in de ruimte. De breedte van de kantoren is gering waardoor daglicht meestal vanaf twee zijden de werkplekken bereikt. Toch zijn de werkplekken intiem; gangpaden zijn gecreëerd door kasten met daarop hoge planten en akoestische schermen scheiden de tafels van elkaar.

Librije Middelburg - M+R Interior Architecture - beeld M+R

De werkplekken hebben enige privacy door akoestische schermen en kasten met plantenbakken. Het sobere interieur gaat een dialoog aan met de historische kozijnen. beeld M+R Interior Architects

Het ingetogen interieur gaat een dialoog aan met het exterieur. Hier en daar bieden doorkijkjes zicht op de vele torentjes van de abdij. De verticale lijnen van de abdijkozijnen, komen terug in de kozijnen van de vergaderruimten en fractieruimten. Ook het massieve karakter van kozijnen en het gebruik van hout is terug te zien in afwerking van het interieur, tafels en stoelen. Het spel van verticale lijnen wordt doorkruist door lange armaturen in horizontale richting.

De systeemplafonds waren onontkoombaar vertelt Maréchal, deze leiden in de meeste gevallen echter niet af van de door M+R gecreëerde esthetiek.

Librije Middelburg - M+R Interior Architecture - beeld M+R

De fractiekamers: Het massieve hout en de verticale lijnen van het abdijgebouw komen terug in het ontwerp van M+R

Zeekraalgroen en vuurtorenrood

Buuron vertelt dat de werknemers de kleuren die ze tijdens de workshops kozen duidelijk  herkennen in het gerealiseerde ontwerp. Elke verdieping heeft een eigen kleurconcept, gebaseerd op de kleurenwaaier die de Provincie Zeeland voor haar huisstijl hanteert. De waaier refereert naar elementen in het Zeeuwse landschap als duinen, basaltblokken of zeekraal. De tweede verdieping heeft het thema lucht, de eerste land. De basiskleur van het thema lucht is anders dan je zou verwachten niet blauw, maar avond- en vuurtorenrood.

Librije Middelburg - M+R Interior Architecture - beeld M+R

De tweede verdieping heeft lucht als thema voor het kleurconcept, wat resulteert in een avondrode kleur. beeld M+R Interior Architects

Over het algemeen is het kleurgebruik ingetogen, met grijze vloerbedekking, witte wanden en veel gebruik van hout. Accenten bestaan uit vlakken met opvallende patronen in de vloerbedekking. M+R ontwierp zelf de tapijten en liet daarin de thema’s van de het Zeeuwse landschap op abstracte wijze naar voren komen.

Librije Middelburg - M+R Interior Architecture - beeld M+R

De patronen die M+R voor de tapijten bedacht sluiten aan bij de thema’s van de verdiepingen, op deze foto het tapijt met een ingezoomd beeld van de bovenkant van een hekpaal, voor het thema lucht.

Meer over de Librije in Middelburg

Foto's

Reageer op dit artikel