nieuws

Rodermond verlaat Stimuleringsfonds

Geen categorie

De Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt bekend dat de huidige bestuurder Janny Rodermond met ingang van 1 september 2016 vertrekt. Haar benoemingstermijn loopt af en ze nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Rodermond, die tot 2002 hoofdredacteur was van de Architect, wordt in haar omgeving vooral geroemd door de wijze waarop ze het Stimuleringsfonds de afgelopen jaren verbreedde van architectuur naar architectuur, vormgeving en e-cultuur.

Rodermond verlaat Stimuleringsfonds

Onder leiding van Janny Rodermond is het Stimuleringsfonds in de afgelopen jaren in omvang en betekenis gegroeid. Met ingang van 2013 is een nieuw type cultuurfonds ontwikkeld dat vrije ruimte creëert voor ontwerpers, makers en kunstenaars, maar ook voor culturele instellingen. Per jaar is er omstreeks 15 miljoen euro beschikbaar voor het subsidiëren van projecten op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland. Daarnaast werkt het fonds aan thematische programma’s op het gebied van talentontwikkeling, internationalisering, stedenbouw, onderwijs en zorg.

Rodermond: ‘Het is een mooi tijdstip om te vertrekken. Ik heb in 2012 het vertrouwen van de minister van OCW en de RvT gekregen om het nieuwe Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vorm en inhoud te geven. Die opdracht is nu afgerond. Het Stimuleringsfonds is helder gepositioneerd en er is ook internationaal veel interesse voor het prachtige werkterrein van de creatieve industrie. De fondsorganisatie is competent, enthousiast en dynamisch. Het beleid voor de komende periode is uitgezet. Tijd voor mij om uit te kijken naar nieuwe mogelijkheden.

Roelof Bleker, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Rodermond is de wegbereider geweest voor de verbreding van het fonds dankzij haar visie op de veelzijdigheid van de ontwerpcultuur. Haar overtuiging dat ontwerpers vanuit onverwachte hoek oplossingen bieden voor allerhande vraagstukken, is terug te vinden in de vele inspirerende projecten die het fonds ondersteunt: van vrije, autonome producties tot experimentele prototypen en van kritische bevraging van de samenleving tot meeslepende toekomstperspectieven.’

De wervingsprocedure wordt binnenkort gestart.

Reageer op dit artikel