nieuws

K-Support: architectendiensten te huur

Geen categorie

Kraaijvanger Architects is een full service architectenbureau. Dat valt in het huidige tijdsgewricht niet meer te rijmen met de toename van opdrachten die uitwerking tot DO omvatten. Zou je denken. Voor Kraaijvanger Architects betekende het echter het begin van een nieuw businessmodel dat sinds 2014 opereert onder de naam K-Support. Dit bureau biedt ondersteuning aan architecten, opdrachtgevers en aannemers voor diverse onderdelen van het bouwproces.

K-Support: architectendiensten te huur

Eigenlijk is K-Support een formalisering van iets wat al langer speelde bij Kraaijvanger Architects. Al ruim voor de crisis gebeurde het met enige regelmaat dat Kraaijvanger Architects diensten leverde voor bouwprojecten waar ze zelf niet de architect van was. Martin van Kessel, sinds 1970 (!) werkzaam bij het Rotterdamse bureau, werd in 2012 gevraagd om de directievoering te doen bij een project waar Broekbakema het ontwerp voor had geleverd. Van Kessel constateerde dat meer bureaus sinds de crisis niet meer in staat waren om bepaalde onderdelen van het ontwerpproces voor hun rekening te nemen. En zo werd de bodem gelegd voor K-Support.

Van Bestek tot BIM

De lijst waarvoor K-Support kan worden ingeschakeld is lang: gebouwtransformaties, omgevingsvergunningen, directievoering en toezicht, kostenramingen, bestekschrijven, haalbaarheidsstudies, projectmanagement, technisch tekenwerk, BIM en revit.

Verbouwing Willem de Kooning Academie

De verbouwing van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam is exemplarisch voor de wijze waarop K-Support wordt ingezet. Het ontwerp voor de verbouwing werd gemaakt door TomDavid Architecten in samenwerking met Kraaijvanger Architects. De academie had al in een vroeg stadium de hulp van K-Support ingeroepen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en monumentenvergunning. Toen de laatste fase van de bouw moest worden gegund, gaf de opdrachtgever aan dat betrokkenheid van K-Support een pré was. Breijer Bouw en Installaties, die de opdracht kreeg, stelde K-Support aan voor het maken van de uitvoeringstekeningen.


Interieur van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Meer informatie over dit project vind je hier.

Deskundigheid

Pieter-Jan van Hooijdonk, algemeen directeur van Breijer Bouw en Installaties, is positief over de samenwerking met K-Support, met name vanwege de link met Kraaijvanger Architects. “De meerwaarde van K-support is dat ze een grote deskundigheid op het gebied van het architectonisch ontwerp meebrengen”, vertelt hij. “Ze kunnen meedenken buiten hun eigen discipline en zijn open en transparant. Het gemeenschappelijk belang staat voorop.”

Geen nieuwe full-servicebureaus

De grote vraag is hoe K-Support zich gaat ontwikkelen nu de crisis voorbij is. Zullen bureaus weer uitgroeien tot full-service bouwpartner? Van Kessel verwacht van niet. Daarvoor is het ontwerp- en bouwproces tegenwoordig te versnipperd: adviesbureaus doen de directievoering of zoeken een bedrijf die dat op zich kan nemen, aannemers schrijven zelf bestekken en ga zo maar door. Steeds vaker worden opdrachten tot DO uitgeschreven.

Korte lijnen

Deze ontwikkelingen komen ten goede van K-Support. Het unieke van dit bureau is dat het kan steunen op de expertise en de goede naam van Kraaijvanger Architects, terwijl ze qua opzet ingericht is om deelopgaven in het bouwproces op te pakken en te begeleiden. Van Kessel: “Alle disciplines die Kraaijvanger Architects in huis heeft, heeft K-Support dus ook. Met uitzondering van ontwerpen.”
Een voordeel van K-Support voor opdrachtgevers zijn de korte lijnen. De kern van het bureau is redelijk klein. Er is dus altijd een direct aanspreekpunt. Van Kessel is overal hoofdverantwoordelijk. “Ik pak alles op en zorg dat het geregeld wordt.”

Flexibele schil

Gaat de schoen dan nooit wringen? Is er bijvoorbeeld een scenario mogelijk waarbij er binnen Kraaijvanger Architects te weinig mensen beschikbaar zijn voor opdrachten van K-Support? Volgens Van Kessel is daar goed over nagedacht. Zijn bureau heeft een schil om zich heen opgebouwd van externe experts die ooit met Kraaijvanger Architects hebben gewerkt en oud-werknemers. Dat biedt veel flexibiliteit. Iedereen die door K-Support wordt ingezet, is bekend bij Kraaijvanger Architects. Kwaliteit is daardoor gegarandeerd.

Reageer op dit artikel