nieuws

Digitaal vakmanschap; robotmatige fabricage in de architectuur

Geen categorie

Welke nieuwe potenties levert deze productiemethode op voor ontwerpers?’ en welke vaardigheden hebben ontwerpers nodig om de mogelijkheden volledig te benutten? In een driedaagse workshop “Ontwerpen in de fabriek” onderzoekt Booosting de mogelijkheden voor architecten van robotproductie in de bouw. Teams van ontwerpers en bouwers zijn ondertussen druk in de weer. Uiteindelijk moet de opgedane kennis resulteren in fysieke modellen.

Digitaal vakmanschap; robotmatige fabricage in de architectuur

Door Frido van Nieuwamerongen, Architect/directeur Arconiko Architecten en Oud-bestuurslid Booosting

Op de eerste dag van de Booosting-workshop zijn de ontwerpers geïnformeerd over de gebruikte technieken en hebben ze demonstraties bijgewoond van de robotproductie. 9 December 2015 op de tweede dag, was het de beurt aan de ontwerpers een ontwerpvoorstel toe te lichten. Met behulp van de robot, een blok EPS schuim van 2,5×1,25×1,04 m en het programma Rhino, was het de opgave de potenties van de technische mogelijkheden te onderzoeken.

Michelangelo met een robotarm

De eerste groep, de kegelclub, constateerde dat de robotproductie vooral neerkomt op het wegsnijden uit het materiaal. Onder het adagium van Michelangelo ‘Het beeld zit al in het marmerblok’ onderzoekt de groep welke vormen er met de robotarm uit het volume te halen zijn. De groep snijdt het ontwerp uit het blok met behoud van het beeld van het oorspronkelijke blok. ‘Technisch is dit mogelijk, maar het vergt wel veel voorbereiding, want je stuit al snel op de beperkingen.’ zegt Wessel Beerendonk van Studio RAP, een van de moderatoren van de bijeenkomst. De Kegelclub merkte dat verschillende cadtools tot zeer verschillende uitstralingen konden leiden ook al was de intentie identiek. Wessel noemde dit ook een aandachtspunt voor de definitieve versie. ‘Besef de beperkingen van de draadsnijder, dubbelgekromde oppervlakten zijn niet mogelijk.’

Afvalloos snijden

‘De tweede groep, Matroesjka, constateerde net als de eerste groep dat er bij de robotproductie veel afval vrijkwam, maar kwam tot een tegenovergestelde vraagstelling: ‘Is deze robottechniek ook te gebruiken zonder afval te produceren?’ De matroesjkapop, u weet wel, die Russische poppen die eindeloos in elkaar kunnen worden gestopt, vormt de inspiratie voor een ontwerp van een verzameling holle kubussen die zonder materiaalverlies uit het schuimblok worden gesneden. Vervolgens kunnen deze holle kubussen als een harmonica uitgetrokken worden om tezamen een boog te vormen.

 

Trap snijden

Ook de derde groep, Scarpabotic, viel over het vele afval bij de robotdemonstraties. Zij onderzochten het idee om een bouwkundig object te maken zonder afval te produceren. De ongelijke trap van Scarpabotic vormde voor deze groep de inspiratiebron. Met de juiste techniek kon uit een blok een complete trap gesneden worden zonder afval. Maurice Nio van Nio architecten, de tweede moderator, oordeelde dat de zoektocht naar een afvalloze productie ten koste ging van de expressie van het ontwerp. Er was nog een ontwerpslag nodig om tot een overtuigend beeld te komen.

 

Genoeg stof tot nadenken, de ontwerpers kunnen weer aan de slag. Joost Heijnis, voorzitter van Booosting, constateert dat de presentaties een breed spectrum van de mogelijkheden van robotische fabricage tonen en dat daarmee tegelijkertijd een breed palet van problemen voor fabricage, constructie en digitale uitwerking aan het licht komen.

 

Presentatie van de fysieke modellen

In januari 2016 zal RAP de objecten fabriceren. Vrijdagmiddag 15 januari wordt het derde object gefabriceerd in een open setting. Wil je deze robotproductie bezoeken, met aansluitend de Booosting Nieuwjaarsborrel van, geef je dan op via de Booosting site.

Reageer op dit artikel