nieuws

Asielzoekers krijgen hulp van Rijksbouwmeester

Geen categorie

Het COA organiseert in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade een open oproep voor het ontwerpen van innovatieve huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. Het initiatief moet tegelijkertijd een impuls geven aan de vernieuwing van de huidige markt van flexibele huisvesting. Het COA roept zowel professionele ontwerpers als studenten op om een bijdrage te leveren aan dit urgente sociaal-maatschappelijke vraagstuk.

Asielzoekers krijgen hulp van Rijksbouwmeester

 

De deelnemers wordt gevraagd een antwoord te geven op de vraag hoe het COA beter kan inspelen op de constant fluctuerende vraag naar huisvesting voor asielzoekers en hen tegelijkertijd een passend tijdelijk thuis te bieden: A Home away from Home.

Opvallend is, dat het initiatief parallel loopt aan het initiatief ‘A sense of Belonging’ van de BNA, waarin de Branchevereniging vrijwel dezelfde doelstelling nastreeft. Blijkbaar leeft onder architecten de behoefte om bij te dragen aan dit maatschappelijke vraagstuk. Hieronder het persbericht van de Rijksbouwmeester.

Nieuwe technieken en materialen

Het COA geeft uitdrukkelijk aan behoefte te hebben aan oplossingen die verder reiken dan de huidige huisvestingsvormen. Ontwerpkracht gecombineerd met nieuwe productietechnieken, materiaaltoepassingen en technische innovaties kunnen volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade daarvoor de sleutel vormen. Aandachtspunten voor de ontwerpen zijn, naast de mogelijkheid tot flexibel gebruik en een snelle oplevering, onder meer duurzaamheid (energiezuinig, circulair) en betaalbaarheid – zowel in exploitatie, vervoer als opslag. De ontwerpen moeten bovendien een aanwinst betekenen voor de omgeving, ruimtelijk én sociaal.

Prototype

De prijsvraag wordt gehouden in twee rondes. Zowel voorstellen voor het ombouwen van leegstaande gebouwen als voor nieuwe toepassingen op beschikbare terreinen kunnen meedingen. De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. Uit die ideeën selecteert de jury vervolgens per categorie een aantal inzendingen om verder uit te werken. Hiervoor is een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar. Het COA heeft bovendien het voornemen om een aantal van de inzendingen te laten realiseren als prototype, zodat ze kunnen worden getest.

Kick-off

De prijsvraag wordt gelanceerd op 18 januari tijdens een kick-off bijeenkomst. Tijdens het programma belichten verschillende sprekers de achtergronden.

Aanmelden

A Home away from Home wordt uitgeschreven conform het Kompas bij Prijsvragen van Architectuur Lokaal. De open oproep wordt gehost via www.nederlandwordtanders.nl, platform voor ruimtelijke vernieuwing. Op de pagina www.nederlandwordtanders.nl/openoproep is meer informatie te vinden over de prijsvraag en kunnen geïnteresseerden zich registreren voor de Kick-off bijeenkomst op 18 januari.

Reageer op dit artikel