nieuws

Next generation architectuur: ARC Lab ontsluit de toekomst

Geen categorie

Met de ARC15 Awards wordt teruggekeken naar de architectuurproductie van het afgelopen jaar. Maar de redactie van de Architect wil spiegelbeeldig ook vooruit kijken en de aanzetten voor een nieuwe generatie architectuur belichten. Daarom zijn we dit jaar begonnen met ARC15 Lab: een plek waar vernieuwers in de bouw en de architectuur samenkomen. Op 19 november organiseren we voorafgaand aan de ARC Awards een verdiepend dagprogramma.

Next generation architectuur: ARC Lab ontsluit de toekomst

ARC15 Lab onderzoekt wat de kansen en uitdagingen voor architectuur in de realiteit van de 21ste eeuw zijn. Twee vragen staan hierbij voorop. Hoe kunnen we het verdienmodel van de architectuur verbeteren? En hoe verbeteren we de relevantie ervan voor de samenleving? We registreren wat in de samenleving gebeurt en belichten wat nodig is om vooruit te komen in de bouw en architectuur. Een belangrijke nevendoelstelling is het ontsluiten en versterken van netwerken die dit mogelijk maken.

Wie het programma bekijkt, zal zien dat actuele thema’s op inspirerende wijze worden uitgediept middels pitches van vernieuwende projecten, plannen en producten, en deskundige sprekers en opinieleiders.

Netwerk voor vernieuwers in de bouw

ARC15 Lab biedt geïnteresseerden de gelegenheid van elkaar te leren door bij elkaar in de keuken te kijken en elkaar te inspireren om enthousiast te raken voor nieuwe inzichten. Ook stelt ze vragen hoe de bouw en architectuur zelf kunnen veranderen en wat hiervoor nodig is in termen van concepten, processen en methoden. ARC15 Lab is een plek waar vernieuwers in bouw en architectuur samenkomen. Het is bedoeld voor ontwerpers, onderzoekers, bureaus, bedrijven, overheid en financiers.

Volgende generatie architectuur

Het onderwerp van ARC15 Lab is zoals gezegd de volgende generatie architectuur. Daarmee gaat het ook over de architectuur voor de generatie van gebruikers die zich nu aandienen. Dit thema wordt in ARC15 Lab vanuit meerdere invalshoeken belicht. Hoe ziet de architectuur er in de toekomst uit als het gaat om de economie, het milieu en de gebouwde omgeving?

De architectuur van dit moment heeft een sterke relatie met onderwerpen als het nieuwe wonen, gezondheid, industrialisatie en circulair bouwen; onderwerpen die hoog op de agenda staan van personen en organisaties die betrokken zijn bij de gebouwde omgeving.

Deelthema’s ARC15 Lab

Om de volgende generatie architectuur te onderzoeken, staat tijdens ARC Lab 2015 de dialoog centraal over vier onderwerpen: Nieuwe woonproducten, Gezondheid, Industrialisatie en Circulaire economie.

Nieuwe woonproducten

Om te blijven voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers en de samenleving, dienen woonproducten en de systemen waarmee ze worden gemaakt van tijd tot tijd grondig te innoveren. Woningbouw kenmerkt zich evenwel door stap voor stap verbeteringen. Zijn vanwege de huidige verschuivingen in de samenleving nieuwe woonproducten en daarmee baanbrekende innovaties nodig? Hoe ontwikkel je ze op zo’n manier dat ze ook gewild zijn? Is het mogelijk een gedifferentieerd productaanbod te ontwikkelen?

Gezondheid

In de samenleving ontstaat nieuwe aandacht voor gezondheid. In de zorgsector is de betrokkenheid van gebruikers bij hun gezondheid, in combinatie met de groeiende vraag naar zorg en de afnemende budgets, een aansporing voor verandering. Zaken als participatieve gezondheidszorg, gezonde gebouwen, woningen en scholen en microklimaat jagen de vernieuwingen aan, in combinatie met de vraag wat hiervan de verdienmodellen zijn.

Industrialisatie

Flink wat industrieën hebben te maken met digitalisering en robotisering; deze schroeven de productiviteit op en zorgen voor grote veranderingen in de manier waarop een branche is georganiseerd. Afgezien van kleinschalige experimenten, is hiervan in de bouw en architectuur nog weinig doorgedrongen. Dat is echter in rap tempo aan het veranderen. Hoe ziet de industrialisatie in en van de architectuur eruit? Hoe kunnen we bruggen slaan tussen design, industrieel bouwen en architectuur?

Circulair bouwen

In de circulaire economie worden producten, componenten en grondstoffen hergebruikt waarbij de waarde wordt behouden en zo mogelijk wordt toegevoegd. Voor ontwerpers is de uitdaging kringlopen te sluiten en nieuwe combinaties van producten en diensten te ontwikkelen. Ontwerpers kunnen inzetten op de levensduur, het hergebruik en de omzet van producten. In deze economie ontstaan ook nieuwe verdienmodellen en financieringsvormen rond gedeeld gebruik en andere vormen van samenwerking.

Reageer op dit artikel