nieuws

BNA over vluchtelingen: een dak is nog geen thuis

Geen categorie

Deze week is de BNA gestart met Sense of Belonging (afgekort #SoB), een actie om architecten te verbinden aan organisaties die bezig zijn met vluchtelingenopvang. Gemeentes, corporaties en eigenaren van leegstaand vastgoed zitten met hun handen in het haar. Er zijn urgente vragen omtrent huisvesting. BNA-directeur Fred Schoorl legt uit waarom juist architecten met hun vakmanschap en kennis kunnen bijdragen aan oplossingen voor de korte en lange termijn.

BNA over vluchtelingen: een dak is nog geen thuis

Door Sander Woertman

Op de website van de BNA is de missie van #SoB puntsgewijs samengevat:

  • Bestaande initiatieven realiseren door de inzet van de creatieve kracht van architecten bij denktanks of projecten van gemeenten, Rijk, corporaties, Rode Kruis e.a.
  • Een taskforce organiseren bestaande uit een netwerk van architecten of architectenbureaus.
  • Een verbinding maken tussen de humanitaire urgentie van de vluchteling en betrokken organisaties/opdrachtgevers en de creativiteit en betrokkenheid van de architectenbranche.

Schoorl denkt dat de missie van SoB door veel architecten gesteund zal worden. “Architecten reageren altijd op maatschappelijke kwesties. In het geval van de vluchtelingen is de meerwaarde van de architect evident. Ik schat in dat veel architectenbureaus staan te popelen om hun handen uit de mouwen te steken.”

Met stakeholders aan tafel

“Complexe vraagstukken hebben altijd baat gehad bij de kennis, kunde en inzet van een ontwerper. De primitieve hut staat aan de basis van ons vak als eerste poging tot het bieden van bescherming. De nood tot onderdak zal bij veel architecten iets losmaken. Via #SoB kunnen ze met hun plannen, ideeën en actiebereidheid direct terecht bij de stakeholders. Vooral bij complexere vragen en oplossingen voor de middellange termijn. Strategisch vooruitdenken dus.”

Want de urgentie is er absoluut. “Je ziet dat gemeentes de deuren sluiten omdat ze geen plek hebben of geen mogelijkheid zien om aan de groeiende vraag te voldoen. Ik begrijp dat. Datzelfde geldt voor corporaties en eigenaars van leegstaande panden. Ze weten in veel gevallen niet wat ze moeten doen om de mensen goed op te vangen. SoB kan daarbij helpen.”

Standaard onderkomens schieten tekort

Schoorl ziet ook op grotere schaal een rol weggelegd voor architecten. “Momenteel speelt de actuele vraag of de vluchtelingen grote of kleine groepen moeten worden opgevangen. Beide opties veronderstellen specifieke oplossingen, terwijl nu voor standaard onderkomens wordt gekozen die op veel vlakken tekort schieten. Hiermee mis je kansen.”

Dat Schoorl hiermee de spijker op de kop slaat, blijkt uit een artikel dat vandaag in de Volkskrant werd gepubliceerd. Hierin wordt gesignaleerd dat de huidige strategie van het huisvesten in containerwoningen en andere noodwoningen tekort schiet en dat er snel behoefte is aan andere maatregelen. Vier bestaande projecten van architecten (Onix, KAW, Pieter Stoutjesdijk en Moodworks architecture) worden aangehaald als alternatieve oplossingen.

Thuisgevoel

Maar dat is de praktische kant van de zaak. De BNA heeft niet voor niets gekozen om onder de noemer Sense of Belonging te opereren. “Belangrijker dan praktische opvang is het bieden van een thuisgevoel aan de vluchtelingen. Dat moet elke architect aanspreken. Wij zijn van mening dat je vluchtelingen, die er nu zijn wel een thuis moet bieden. Deze mensen zijn nu hulpbehoevend, maar kunnen later een vitale rol gaan spelen in onze samenleving. Het is zaak ze zo humaan mogelijk te ontvangen zodat de discussie hoe de nieuwkomers kunnen bijdragen aan onze samenleving zo snel mogelijk kan plaatsvinden.”

De eerste contacten met organisaties zijn ondertussen gelegd en de eerste architecten hebben zich aangemeld. De komende weken gaat de BNA verder met het vergroten van het netwerk rond SoB. Vraag en aanbod worden zo snel mogelijk met elkaar verbonden, zegt Schoorl. Er moet snel actie ondernomen worden. En nu al over de middellange termijn nagedacht worden.

Doe mee!

Gemeentes, vastgoedeigenaren, instanties, architecten en individuen die hun hulpvraag of inzet willen aanbieden, kunnen zich aanmelden via een formulier op de website van de BNA. Ook architecten die geen BNA-lid zijn, zijn van harte welkom, benadrukt Schoorl. “Deze kwestie is groter dan onze branchevereniging, #SoB kan iedereen gebruiken.”

Reageer op dit artikel