nieuws

Schiedam aan de slag met Gezonde Verstedelijking

Geen categorie

Na het sportpark op het tunneldak van de A4 studeert Schiedam op nog drie grote projecten die in het kader van het nationale programma Gezonde Verstedelijking kunnen worden gerealiseerd.

Schiedam aan de slag met Gezonde Verstedelijking

Het gaat om de mogelijkheid woningbouw en recreatie in het havengebied te combineren met de daar aanwezige bedrijven, om de vraag hoe kantorengebied Schieveste tussen de A20 en de spoorlijn verder kan worden ontwikkeld en om het overwinnen van de barrière die de A20 opwerpt tussen het stadscentrum en de noordelijke woonwijken. Het is het stadsbestuur al jaren een doorn in het oog dat de snelweg de stad verdeelt in twee helft die nagenoeg langs elkaar heen leven.

Het stadsbestuur hoopt deze ingewikkelde dossiers op te lossen met hulp van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat het programma Gezonde Verstedelijking twee jaar geleden introduceerde. I&M, een samenvoeging van de voormalige ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, bedacht het programma om de kennis van die twee ministeries te bundelen en in te zetten bij gecompliceerde projecten.

Lees meer op Cobouw.nl

Reageer op dit artikel