nieuws

Rotterdamse architecten doen werk van gemeente

Geen categorie

Architecten nemen in Rotterdam van de gemeente de verantwoordelijkheid over om bouwwerken te toetsen aan het Bouwbesluit. Ook mogen ze toetsen aan welstand, bestemmingsplan en bouwverordening. Het betreft een experiment dat vijf jaar duurt. Als het experiment succesvol is en landelijk wordt overgenomen, zou dat verregaande consequenties kunnen hebben voor het architectenvak.

Rotterdamse architecten doen werk van gemeente

De proef vloeit voort uit de instemming van de ministerraad met de elfde tranche van het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet. Vanwege deze wet mogen gemeenten voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving. Vooralsnog geldt het experiment uitsluitend voor een aantal gebieden binnen Rotterdam die daarvoor specifiek zijn aangewezen. Voorwaarde is dat de architect voldoende is gekwalificeerd en is ingeschreven in het architectenregister. Maar bij succes zou het overnemen van gemeentelijke taken door architecten tot een heel andere vakuitoefening, die zelfs zijn weerslag zou kunnen hebben op het onderwijs.

De Rotterdamse architect Ard Buijsen van Artisan Architects verwelkomt het experiment, waar vorig jaar al voorzichtig mee is begonnen door de gemeente. “De pilot die grote consequenties hebben voor architecten en het vak van architect. Zo zouden architecten een meer centrale positie in de bouwkolom kunnen krijgen. Maar ook een positie waarin ze mee verantwoordelijkheid krijgen en moeten nemen. De aansprakelijkheid zal dus toenemen.”

Buijsen vertelt hoe de gemeente ertoe kwam om architecten deze uitgebreidere rol toe te spelen in het bouwproces. “De architect als hoeder van de bouwregelgeving en -kwaliteit op zich is begrijpelijk aangezien de architect meestal als enige partij en bij het gehele ontwerp- en bouwproces aanwezig is en van alle partijen de meest neutrale positie in kan nemen. Immers een architect wordt er niet beter van als bij een project de kwaliteit minder wordt als gevolg van bezuinigingen. Maar er is wel een goed borgingssysteem nodig. Want de slager die zijn eigen vlees keurt heeft in het recente verleden in andere branches voor negatieve excessen gezorgd.”

Ook zal er serieus gekeken moeten worden naar de opleidingen, aldus Buijsen. “Met meer verantwoordelijkheid komen grotere risico’s. En deze risico’s kunnen alleen beperkt worden als de opleidingen breder worden. Opleidingen zullen hier op in moeten spelen en het curriculum breder moeten maken. Dit kan dan mooi worden meegenomen in de beroepservaringsperiode.”

Er zijn meer experimenten gaande die voortvloeien uit de mogelijkheid om af te wijken van wet- en regelgeving. Zo kan in Bergen om Zoom in overleg met de gemeente de aanvraag voor een bouwproject worden losgekoppeld van de aanvraag voor een milieuactiviteit. Door de aanvragen bouwproject/milieuvergunning van elkaar los te maken, kunnen bouwwerkzaamheden al beginnen voordat de milieuvergunning is afgegeven.

Reageer op dit artikel