nieuws

Deel 1/4: Het Wat en Waarom van de Beroepservaringsperiode

Geen categorie

Sinds begin dit jaar is de Beroepservaringsperiode in werking getreden. Naar aanleiding hiervan schreven Alijd van Doorn en Guus Enning een uitgebreid artikel over deze grote wijziging. Het artikel in het eindejaarsnummer van de Architect geeft een inzicht in het ontstaan van de Wet op de Architectentitel en de introductie van de BEP. Deze week publiceren we het stuk in vier delen, waarvan dit het eerste deel is.

Deel 1/4: Het Wat en Waarom van de Beroepservaringsperiode

Op 1 januari 2015 treedt de Regeling Beroepservaringsperiode in. De regeling is een uitvoeringsmaatregel van de in 2010 gewijzigde Wet op de Architectentitel. Ze houdt in dat naast de mastertitel minimaal twee jaar aantoonbare beroepservaring een voorwaarde is voor inschrijving in het Architectenregister. Deze regeling is in 2012 door het Architectenregister vastgesteld, maar de betekenis ervan lijkt pas nu tot de praktijk door te dringen. Dit artikel geeft inzicht in de inhoud van de regeling, en gaat in op de context en totstandkoming ervan.

Wat is de Beroepservaringsperiode?
De Beroepservaringsperiode, afgekort bep, treedt op 1 januari 2015 in werking. Deze regeling is een uitvoeringsmaatregel van de Wet op de Architectentitel, die de bescherming van de titels van bouwkundig architect, stedebouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect regelt. De bep houdt in dat naast een masterdiploma in een van deze disciplines, het succesvol doorlopen van een beroepservaringsperiode voorwaarde is voor inschrijving in het Architectenregister. Deze periode duurt minimaal twee jaar op basis van een 32-urige werkweek. Tijdens deze periode moet de kandidaat onder leiding van een bevoegde mentor ervaring opdoen in alle facetten van het beroep en in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces. Deze ervaring moet bovendien waar nodig worden aangevuld met zogenaamde kennismodules. Dat kunnen allerhande lezingen, cursussen en trainingen zijn die beantwoorden aan de eindtermen van de bep. De kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van hun mentor. Deze draagt zorg voor de begeleiding op het bureau waar de kandidaat komt te werken.

Je kunt de bep doorlopen binnen een geïntegreerd beroepservaringsprogramma (de geïntegreerde route) of deze periode zelf inrichten (de zelfstandige route). Bij een geïntegreerd programma spelen de vakcoördinatoren uit de vier ontwerpdisciplines een belangrijke rol. Zij adviseren de kandidaat bij het opstellen van hun persoonlijk ontwikkelingsplan, verzorgen gemeenschappelijke bijeenkomsten en mentortrainingen, houden contact met de kandidaten en de mentoren en nemen samen met een gecommitteerde de eindgesprekken af. Het getuigschrift van een geïntegreerde aanbieder biedt automatisch het recht op inschrijving.

Bij een zelfstandige route kan de kandidaat bij verschillende aanbieders naar eigen keuze kennismodules afnemen. Een verbijzondering op de zelfstandige route is het volgen van een ‘in company’ traject. Dat betekent dat het architectenbureau waar de kandidaat werkzaam is, zorg draagt voor de nodige trainingen en daarvoor ook certificaten afgeeft. In tegenstelling tot commerciële aanbieders van kennismodules hoeven de architectenbureaus die deze trainingen verzorgen, niet te worden erkend.

Actie abonnement de Architect

Wat vind jij van de invoering van de BEP?

Reageer op dit artikel