nieuws

Frits van Dongen treedt terug als Rijksbouwmeester

Geen categorie

Vandaag is bekend geworden dat Frits van Dongen terugtreedt als Rijksbouwmeester. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed en is in deze een invloedrijke persoon. Als officiële reden voor zijn vertrek wordt opgegeven dat Van Dongen meer tijd wil besteden aan zijn architectenbureau en daarbij ook samenwerkingsrelaties wil aangaan met grote bouwpartijen. Van Dongen die in 2011 werd aangesteld, zal de komende tijd zijn werkzaamheden overdragen en in maart 2015 publiekelijk afscheid nemen.

Frits van Dongen treedt terug als Rijksbouwmeester
Nederland, Den Haag, 30-08-2011 Frits van Dongen – Rijksbouwmeester Foto ; Arenda Oomen

Frits van Dongen treedt na ruim 3,5 jaar terug als Rijksbouwmeester. Hij wil de komende periode meer ruimte hebben voor activiteiten vanuit zijn architectenbureau van Dongen-Koschuch en daarbij ook vrijelijk samenwerkingsrelaties aangaan met grote bouwpartijen. Het bureau van Dongen-Koschuch heeft een grote portefeuille aan diverse ontwerpopdrachten. Om mogelijke belangenverstrengeling van die opdrachten met zijn rol als Rijksbouwmeester te voorkomen, is in goed overleg met minister Blok (Wonen en Rijksdienst) besloten dat Frits van Dongen zijn activiteiten als Rijksbouwmeester per 14-11-2014 zal beëindigen. Hij zal nog enkele maanden aan het Rijksvastgoedbedrijf verbonden blijven om de lopende werkzaamheden over te dragen.

Een belangrijk thema van het Rijksbouwmeesterschap van Frits van Dongen is herbestemming en transformatie van leegstaand vastgoed. Met zijn stelling ‘we zijn uitgebouwd’ zwengelde hij een brede discussie aan over de aanpak van de leegstand. De oplopende leegstand van kantoren, woningen en bedrijfsruimten neemt volgens Van Dongen de omvang aan van een nationale opgave. Ook binnen het Rijk agendeerde hij de problematiek van de afstoot van Rijksvastgoed. Het Rijk dient volgens van Dongen zorgvuldig om te gaan met de afstoot van zijn gebouwen en terreinen. ‘Het zijn gebouwen door u en mij betaald, met publiek geld, vaak van hoge kwaliteit en op beeldbepalende plekken in de stad. Het Rijk zou bij verkoop niet enkel voor het hoogste bod moeten gaan, maar voor het beste bod. Rijksvastgoed kan bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken zoals energietransitie, waterberging, betaalbare woningbouw, voedsel en kwaliteit van de leefomgeving. Bovendien leidt sociaal-maatschappelijk rendement uiteindelijk ook tot een groter economisch rendement.’

 

Reageer op dit artikel