nieuws

Start aanbesteding provinciale huisvesting

Geen categorie

De provincie Gelderland besteedt de vernieuwing van haar huisvesting aan de Markt in Arnhem aan door middel van een publiek private samenwerking (pps). Hiermee krijgt de provincie het eerste pps-provinciehuis van Nederland. “Kostenbesparing en technische veroudering van een deel van de gebouwen maken een investering in een vernieuwing van de huisvesting noodzakelijk’, aldus gedeputeerde Jan Markink.

Start aanbesteding provinciale huisvesting

Tegenover de investering staat een grote jaarlijkse besparing op onderhoud en energielasten. De voorliggende opgave ‘Realisatie Het Gelders Huis’ behelst het realiseren van een functioneel passende huisvesting van de provinciale organisatie in een gebouwenensemble, dat één logisch en onlosmakelijk geheel vormt. Dit ‘Gelders Huis’ voldoet aan de provinciale ambities rondom kwaliteit, flexibiliteit, het Nieuwe Werken en duurzaamheid binnen de gestelde financiële kaders.

De opgave moet worden gerealiseerd op de gronden die in eigendom zijn van de provincie Gelderland aan de Markt te Arnhem, exclusief de gebouwen Marktstate en Prinsenhof A. Daarbij is het behoud en hergebruik van het Huis der Provincie en de Sabelspoort een randvoorwaarde. Gebouw Rijnstate wordt voorafgaand aan de opdrachtverstrekking aan een consortium door de provincie ontmanteld tot het niveau casco. Prinsenhof A, B en Marktstate zijn beoogd als tijdelijke huisvesting tot aan oplevering van Het Gelders Huis. Na oplevering wordt Prinsenhof B gesloopt en worden Markstate en Prinsenhof A afgestoten.

DBFMO-overeenkomst

De DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) heeft een looptijd van 20 jaar. De omvang van het vernieuwde gebouw komt, exclusief Huis der Provincie en Sabelspoort, op basis van vastgestelde uitgangspunten op circa 17.000 m2 bruto vloeroppervlak, exclusief parkeren en stalling. De vernieuwde huisvesting is naar verwachting eind 2016 gereed.

Planning Het Gelders Huis

De planning ziet er -op hoofdlijnen- als volgt uit (alle data onder voorbehoud):
Selectie: najaar 2013
Dialoog: start begin 2014, afgerond in de tweede helft van 2014
Inschrijving: najaar 2014
Gunning: eind 2014 / begin 2015
Bouw: voorjaar 2015 – eind 2016

Meer informatie

Reageer op dit artikel