nieuws

Herbouw na klimaatramp

Geen categorie

Deze week heeft de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force zijn plannen bekend gemaakt voor gebieden in Amerika met een verhoogd risico op extreme weersomstandigheden. De herbouwstrategie is een initiatief van president Obama en bevat 69 aanbevelingen. Deze moeten de problemen die tijdens de storm Sandy speelden helpen voorkomen. Daarnaast dienen ze als leidraad voor de herbouw van huizen en steden.

Herbouw na klimaatramp

 

De overheid gaat de komende tijd prioriteit geven aan grote infrastructuurprojecten. Daarnaast wil ze toekomstige bouwprojecten in rampgebieden storm- en klimaatbestendig maken. De strategie bevat ook onderzoek naar het voorkomen van stroomstoringen en het ondervangen van brandstoftekorten tijdens extreme weersomstandigheden.

Met dit draaiboek wil de overheid onder meer een fonds voor herbouwvisies instellen, assistentie verlenen aan getroffen personen, bedrijven en gemeenten, en de inspanningen van (lokale) overheden coördineren. De meeste van deze aanbevelingen zijn te vinden in het Climate Action Plan van Obama.

Spraakmakend onderdeel van de plannen is de wedstrijd ‘Rebuild by Design’ waarin tien internationaal vermaarde architectenbureaus zijn uitgenodigd om een masterplan in te dienen waarmee steden zich weerbaarder kunnen maken tegen toekomstige stormen.

Op een vraagstuk heeft de task force nog geen antwoord gevonden. De mensen die in laaggelegen gebieden wonen worden geconfronteerd met hoge verzekeringspremies als zij hun woningen niet aanpassen aan de stijgende zeespiegel. De task force is zich ervan bewust dat de geboden opties niet betaalbaar zijn voor de meeste huizenbezitters. Meer studie is nodig over dit onderwerp, aldus de Hurricane Sandy rebuilding Task Force.

Reageer op dit artikel