nieuws

Extra subsidie voor herbestemming

Geen categorie

Voor 500 monumenten en karakteristieke gebouwen start binnenkort een onderzoek naar herbestemming. Bij 20 gebouwen worden bovendien noodvoorzieningen getroffen om verval tegen te gaan. Hiervoor heeft minister van Cultuur, Jet Bussemaker, de subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verhoogd met 3,8 miljoen euro. In totaal was daardoor 6,2 miljoen beschikbaar.

Extra subsidie voor herbestemming

De toegekende subsidies gaan in belangrijke mate naar industrieel erfgoed, zoals fabrieksgebouwen, silo’s en watertorens, religieus erfgoed zoals kerken en kloostergebouwen. Maar ook wordt in het Jaar van de Boerderij voor veel boerderijen een herbestemming gezocht. De Subsidieregeling Stimulering Herbestemming is in 2011 ingesteld om een nieuw gebruik van in onbruik geraakte, maar nog steeds waardevolle gebouwen te bevorderen.

Herbestemmen

Om de initiatiefnemers van herbestemmingen te ondersteunen, kunnen zij een subsidie krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. Ook kan de overheid bijdragen in de kosten die eigenaren maken om een gebouw tijdens de planvorming provisorisch wind- en waterdicht te maken. De regeling kent een structureel budget van 1,7 miljoen euro voor de haalbaarheidsonderzoeken en 0,7 miljoen euro voor de noodvoorzieningen. Aanvragen kunnen elk jaar worden ingediend van 1 oktober tot 1 december bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Subsidieregeling Stimulering Herbestemming is een van de vele activiteiten die door de rijksoverheid op dit vlak worden ontplooid, onder meer onder de paraplu van het Nationaal Programma Herbestemming. Ook is er een digitale kennisbank met meer dan 150 voorbeeldprojecten en kennisdossiers rond belangrijke thema’s; www.kennisbankherbestemming.nu. Daarnaast geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een brochurereeks uit over de herbestemming van verschillende erfgoedcategorieën. Deze is te vinden op www.cultureelerfgoed.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de subsidieregeling.

Reageer op dit artikel