nieuws

Nieuwe Abe Bonnema Architectuurprijs en Aanmoedigingsprijs Jonge Architecten

Geen categorie

Met de Abe Bonnema Architectuurprijs is een nieuwe architectuurprijs in het leven geroepen. De voorzitter van de ir. Abe Bonnema stichting, Ed Nijpels, maakte dat vandaag bekend. Aan de prijs is een geldbedrag van 50.000 euro verbonden. De tweejaarlijkse prijs zal voor het eerst worden uitgereikt in het najaar van 2013 in het Fries Museum te Leeuwarden.

Nieuwe Abe Bonnema Architectuurprijs en Aanmoedigingsprijs Jonge Architecten

Via de Abe Bonnema Architectuurprijs wordt het gedachtegoed van de architect Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. Deze nieuwe prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt en is bestemd voor de architect van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar (2011-2012) in Nederland is opgeleverd. Een onafhankelijke, deskundige jury beoordeelt wie een uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit neerzet, toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld strekt.

 

Aanmoedigingsprijs

Naast de Abe Bonnema Architectuurprijs stelde de Stichting ook de Abe Bonnema Aanmoedigingsprijs voor Jonge Architecten in. Bij de aanmoedigingsprijs gaat het om het stimuleren van innovatie, vernieuwende ideeën en grensoverschrijdend (ontwerp)onderzoek. Deze prijs, die in 2014 voor het eerst zal worden uitgereikt, is bestemd voor architecten, die jonger zijn dan 40 jaar. Aan de aanmoedigingsprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Naast aandacht voor de winnaar is er bij elke editie aandacht voor het oeuvre en gedachtegoed van de architect ir. Abe Bonnema.

Functionalist

Bonnema (1926-2001) opereerde vanuit zijn eigen bureau in Hurdegaryp, Fryslân en was een functionalist pur sang. Bonnema was een architect met een eigen stijl, die afweek van de manier van werken van de functionalisten in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Hij werkte altijd in goed overleg met de opdrachtgevers, gebruikte duurzame materialen en bleef altijd binnen het budget. Bonnema’s bekendste ontwerp is zijn ontwerp voor het kantoor van Nationale Nederlanden in Rotterdam (1992). Lange tijd was dit gebouw het hoogste gebouw van Nederland.

Ook de instelling van de Abe Bonnema Architectuurprijs komt voort uit diens nalatenschap, die door de ir. Abe Bonnemastichting wordt beheerd.

BRON: ANP 

Reageer op dit artikel