nieuws

Nieuw sportcentrum op Maastricht Health Campus

Geen categorie

De Universiteit Maastricht, Servatius en de gemeente Maastricht hebben overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuw Universitair Sportcentrum en de herinrichting van het campusterrein.

Nieuw sportcentrum op Maastricht Health Campus

 

 

 

Het nieuwe sportcentrum komt naast de huidige sportvoorziening aan het Peter Debeyeplein 15 dat integraal onderdeel wordt van het nieuwe gebouw. Het campusterrein krijgt een groen karakter en wordt heringericht als tijdelijke parkeerplaats in afwachting van de verdere ontwikkeling van het gebied als onderdeel van de Maastricht Health Campus.

Vaststellingsovereenkomst

Voor eind 2013 moeten afspraken uitgewerkt, geformaliseerd en vastgelegd zijn in een vaststellingsovereenkomst, waarna de uitvoering en realisatie kan starten. De Universiteit Maastricht neemt de realisatie, beheer en exploitatie van het nieuw Universitair Sportcentrum voor haar rekening. Servatius draagt uit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid € 3,5 miljoen bij om de realisatie van de sportvoorziening mogelijk te maken.

Campusdossier

Met deze oplossing komt voor woningstichting Servatius een eind aan het campusdossier uit 2009 waarin de Spaanse architect Santiago Calatrava was ingeschakeld voor de bouw van de Campus Maastricht. De bouw hiervan werd in mei 2009 gestopt omdat de geraamde kosten opliepen tot boven de 200 miljoen euro. Servatius kon de kostenstijgingen niet voor haar rekening nemen en riep de financiële hulp in van de Universiteit Maastricht, de gemeente Maastricht en de provincie Limburg. Na een haalbaarheidsstudie werd besloten het project af te blazen.

Opening in 2016

De opening van het nieuwe sportcentrum is voorzien rond de start van het academisch jaar in september 2016. De herinrichting van het gebied start al eerder, in de loop van 2014.  

Bron: Gemeente Maastricht

Reageer op dit artikel