nieuws

Actuele cursussen voor architecten

Geen categorie

Komend voorjaar organiseert PMIA in samenwerking met Stichting PostAcademisch Onderwijs diverse korte cursussen. Leiding geven, samenwerken, onderhandelen, presenteren en adviseren; alle kerncompetenties die je als architect nodig hebt komen aan bod.

Actuele cursussen voor architecten

 

 

In de cursus ‘Brand’ leer je het ontwerpvraagstuk brandveiligheid in de bebouwde omgeving integraal aan te pakken.

De cursus ‘Problematiek houten paalfunderingen en funderingen op staal’ leert je de samenhang van de funderingsproblematiek vanaf de oorzaak tot en met het funderingsherstel te bekijken.

Kijk voor een compleet overzicht van de cursussen en de mogelijkheid om je aan te melden op www.pmia.nl

 

Reageer op dit artikel