nieuws

Uitslag invulling stadseiland Nijmegen

Geen categorie

De prijsvraag ‘Geef vorm aan een vernieuwend concept voor het Stadseiland in Nijmegen’ leverde 46 ideeën op. In de prijsvraag werd gezocht naar een nieuwe inrichting van het eiland dat ontstaat door de dijkteruglegging. . Winnaar werd ‘Nothing is most’ van Atelier Dutch. De tweede prijs ging naar Pouderoyen Compagnons.

Uitslag invulling stadseiland Nijmegen

 

Eerste prijs

De eerste prijs werd toegekend aan ‘Nothing is most’ van Atelier Dutch. Het bureau stelt dat het eiland niet meer ideeën nodig heeft, maar juist minder. Het gevolg is dat dan niet wordt gekozen voor de waarde voor enkelen, maar in potentie juist een waarde voor velen. De jury ervaart dit als een mooi statement dat afstand neemt van het ouderwetse programmatisch gestuurde eindplan. Bovendien vindt de jury dat bij deze inzending een voorstel wordt gedaan dat een taboe in de ontwerpwereld behandelt: het weghalen van (geplande) planonderdelen. Ontwerpers voegen van nature altijd iets toe of maken opportunistisch gebruik van de ruimte die ze wordt geboden.

 Stephanus Eiland 

Tweede prijs

De tweede prijs ging naar het plan ‘Stephanuseiland’ van Pouderoyen Compagnons: Bert Roete, Guido Yntema, Lars Schothuis. De ontwerpers pleiten ervoor het eiland in 180.000 stukjes land te verdelen. Iedere inwoner krijgt een eilanddeel en kan hiervoor een idee leveren. Naar de mening van de jury past ook dit plan in de categorie van plannen die zijn ingediend waarin vrijheid van elk individu als belangrijke waarde wordt gehanteerd. De jury vindt dit idee prachtig en tegelijkertijd erg concreet. Het is een simpele en tegelijkertijd briljante vondst. Het is spannend en onvoorstelbaar wat van dit alles het uiteindelijke resultaat zal zijn.

Derde prijs

De jury kende de derde prijs toe aan het plan ‘Havanna aan de Waal’ van Joost Emmerik. Hij stelt voor om te midden van alle keurige plannen een eiland ter ere en stimulans van het anders denken te maken. Een vrijstaat met eigen regels en mores, vol verbeelding, zelfinitiatief en nieuwe allianties. De jury is van oordeel dat het plan direct aansluit bij het karakter van Nijmegen en Lent. Omdat dit relatief kleine eiland toch altijd meer een menseneiland zal zijn, moet de specifieke cultuur van Nijmegen en Lent tot uitdrukking kunnen komen.

 Lege Land

Eervolle vermelding ‘Het Lege Land’ van Thomas Kemme

Eervolle vermeldingen

Een eervolle vermelding is er voor het plan met het motto ‘Het Lege Land’ van Thomas Kemme. Dit plan is volgens de jury vernieuwend omdat hierin de kaart letterlijk wordt omgedraaid en daardoor ook het denken over het stadseiland wordt omgedraaid. De kansen van het eiland worden niet bekeken vanuit de stad, maar vanuit het land. De jury kende een tweede eervolle vermelding toe aan het idee ‘Nieuwe Nijmeegse Natuur is Maakbaar’ van Gilles van der Heijden en Stijn Tijhuis. De jury vindt het maakbaar maken van de natuur in de context van een grootschalige natte wildernis een boeiende gedachte.

‘Nieuwe Nijmeegse Natuur is Maakbaar’ van Gilles van der Heijden & Stijn Tijhuis

Eervolle vermelding ‘Nieuwe Nijmeegse Natuur is Maakbaar’ van Gilles van der Heijden Stijn Tijhuis

Tentoonstelling

Alle inzendingen zijn t/m 17 maart te zien in het Architectuur Centrum Nijmegen aan de Ridderstraat 27, voorzijde De Lindenberg. De openingstijden zijn woensdag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur en de 1ste donderdag van de maand van 19.00 – 21.00 uur.

Reageer op dit artikel