nieuws

Zorgwoning.nl: Funda voor ouderen

Geen categorie

Op www.zorgwoning.nl kunnen ouderen een passende zorg- en seniorenwoning met thuiszorg vinden. Als het aan de oprichters ligt, bevat de site straks alle beschikbare aanleun- of ouderenwoningen, serviceflats of vrije plaatsen in verzorgings- en verpleegtehuizen van alle Nederlandse zorg- en woningaanbieders.

Zorgwoning.nl: Funda voor ouderen

De website, die vandaag wordt gelanceerd, toont momenteel een aanbod van 2000 zorgwoningen.

Zorgaanbieders, verzorging- en verpleeghuizen, corporaties, vastgoedbeleggers en beheerders van seniorenwoningen kunnen tien woningen gratis aanbieden. Bezoekers kunnen zoeken naar ee de eersten zelfstandige woning, zo nodig met thuiszorg, of een onzelfstandige woning. Ze zien waar de woning ligt, welke zorg en service erbij geleverd wordt en wat de huurprijs is.

Tekort

Volgens onderzoek van ouderenbond ANBO en het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er een tekort van 85.000 geschikte ouderenwoningen en groeit de vraag met 40.000 woningen per jaar. Het probleem is echter vooral dat het aanbod op dit moment niet helder en transparant is. Doel van de website is dan ook om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

Geen vergoeding

Zorgwoning.nl bemiddelt niet en vraagt het daar dus ook geen vergoeding voor. De website geeft wel informatie over de AWBZ en WMO en helpt mensen bij het aanvragen van een indicatie voor een zorgwoning.

Reageer op dit artikel