nieuws

Wiegerinck ontwerpt zorgvoorzieningen Monnikenberg Hilversum

Geen categorie

Wiegerinck architectuur stedenbouw maakt het ontwerp van de zorggerelateerde voorzieningen op Zorgpark Monnikenberg in Hilversum. Het totale masterplan geeft ruimte aan wonen, zorg en natuur voor de inwoners van Gooi en omstreken. Initiatiefnemers voor het plan zijn het Goois Natuurreservaat, HPG Hilversum, Merem Behandelcentra en Tergooiziekenhuizen.

Wiegerinck ontwerpt zorgvoorzieningen Monnikenberg Hilversum

 

 

Aan de westzijde van de Monnikenberg, tegen de bestaande stad aan, ontstaat de komende jaren een nieuw Zorgpark met een grote diversiteit aan zorgfuncties en innovatieve zorgconcepten. Op het park komen onder meer de nieuwbouw van Tergooi Hilversum, Merem Behandelcentra en Mytylschool, een nevenvestiging van het NKI/AVL, Dialysecentrum ’t Gooi, een Ambulance-uitrijpost, Trombosedienst en diverse overige zorggerelateerde voorzieningen. Daarnaast komt een grote parkeervoorziening en (afhankelijk van besluitvorming) een halte voor de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-verbinding (HOV).

 Wiegerinck tergooi 

Het karakteristieke bos bepaalt de sfeer en de identiteit van het gebied. De bouwhoogte in het masterplan is vastgesteld op de kruinhoogte van de bomen zodat de gebouwen niet boven de bomen uitsteken. Het zorgvuldig inpassen van de bebouwing in het landschap vormt samen met vereiste duurzaamheid en flexibiliteit de kernopgave van de ontwerpopdracht.

Bij de inrichting van het gebied staat het gemak van de patiënt voorop, het hele gebied wordt autoluw en wordt zoveel mogelijk ingericht als langzaam verkeersgebied. De functies zijn helder en overzichtelijk gepositioneerd waarbij rekening is gehouden met de gewenste relaties en samenwerkingsverbanden.

 Wiegerinck Tergooi 

De verschillende bouwdelen worden gegroepeerd rondom een centrale openbare ruimte, de zorgboulevard. De gebouwen kunnen verschillende functies huisvesten en allemaal een eigen identiteit krijgen. De hoofdbouwmassa wordt bepaald door een onderbouw met patio’s en daarbovenop gepositioneerde losse gebouwdelen.

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel